26. 10. 2020

Vracovská radnice slaví 70. narozeniny

radnice01.jpg

Slavnostní otevření vracovské radnice se konalo před 70 lety, a to přesně dne 28. 10. 1950. Radnice se začala stavět v srpnu 1948 a za dva roky a dva měsíce byla dokončena. Při této příležitosti byla vydána malá publikace, která byla rozeslána vracovským rodákům po celé republice a byli do Vracova zváni. Slavnosti se konaly dva dny. 

Přikládáme doslovný opis znění zápisu o otevření radnice z vracovské kroniky.

"Kronika Vracov II - 1950 - 1958,  "Veřejný život" - str. 11,  bod číslo 9.

Ze všech slavností v roce 1950 byly pro obec nejvýznamnější oslavy 28. a 29. října, kdy se v rámci státního svátku konalo slavnostní otevření nové radnice. Pořad slavnosti ukazuje přiložený list z malé publikace, k těm oslavám narychlo A. Tesaříkem sestavené. Oslav se zúčastnila řada vracovských rodáků, kteří bydlí na rozmanitých místech našeho státu a uposlechli výzvy MNV a svých rodin k návštěvě Vracova, dále řada oficiálních hostů z vlády republiky, Krajského nár. výboru, Okresního nár. výboru, KSČ, budovatelé radnice, aj. Všichni se s uznáním vyjadřovali o naší radnici, hosté se zapsali do pamění knihy na MNV. V přípitcích, jichž nebylo málo i v slavnostních projevech bylo řečníky zdůrazňováno, že dostává-li Vracov tak krásnou a nákladnou radnici (celkový náklad přes 8mil. Kčs), má i on k nynějšku povinnosti: plně se zapojit do dnešního socializačního dění a co nejdříve přikročit k založení JZD ve Vracově. Radnici přebíral od předsedy KNV Jos. Kočiše předseda MNV Jagoš. Celý pořad oslavy vysílal Místní rozhlas. Kulturní pořad oslav se zdarem řídil kult. ref. MNV Fridrich."

V současné době probíhá v budově vracovské radnice rekonstrukce vnitřních prostorů a elektrických rozvodů. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce letošního roku.

Zpět