Tajemník

Tajemník MěÚ Vracov.


Tajemník


Kontakt

Adresa: náměstí Míru 202, 696 42 Vracov (budova radnice, 1. podlaží, dveře č. 6)
Telefon: 511 147 302, 518 628 181
E-mail: tajemnik@mestovracov.cz

Úřední hodiny

pondělí 7.00 - 11.00 12.00 - 15.30
úterý neúřední den  
středa 7.00 - 11.00 12.00 - 15.30
čtvrtek 7.00 - 11.00 12.00 - 17.00
pátek 7.00 - 11.00 12.00 - 14.00

Hlavní působnost

1. Kompetence tajemníka je dána § 100 zákona o obcích:

  • a) je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi,
  • b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  • c) plní úkoly statutárního zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do MěÚ,
  • d) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád MěÚ a další vnitřní směrnice MěÚ.

2. Tajemník MěÚ se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.

3. Tajemník podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené MěÚ, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu.

Zpět na předchozí stránku