Subsidy

Jihomoravský kraj finančně podpořil ve Vracově tyto akce.


Dotace na realizaci projektu "Územní plán Vracov"

Cílem projektu je vypracování  nového územního plánu města Vracova pro rozvoj území obce a ochranu hodnot jejího území. Celkové náklady projektu činí 410.190 Kč a jsou spolufinancovány Jihomoravským krajem z programu „Dotace obcím na zpracování územních plánů 2017“ v částce  200.000 Kč


Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města Vracova

Město Vracov v rámci tohoto projektu zabezpečilo provoz Informačního centra v letní turistické sezóně během pracovního týdne, o sobotách a státních svátcích. Dále pořídilo překlad webových stránek města do anglického a německého jazyka a   nové propagační předměty – hrníčky se znakem města Vracova. Projekt byl podpořen dotací ve výši 40.000 Kč z programu "Podpory zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2017"


Obnova kříže Sv. Michaela

V rámci projektu bylo provedeno odstranění poškození litinového kříže na pískovcovém soklu a mramorové desky s postavou sv. Michaela. Celkové výdaje projektu činily 41.191 Kč, akce byla spolufinancována Jihomoravským krajem z programu "Podpora památek místního významu v roce 2017" v částce 20.000 Kč


Náhledový obrázek

Oprava barevného sgrafita

V rámci projektu byla provedena oprava barevného sgrafita Svatební veselí z roku 1950 od akademického malíře Rudolfa Gajdoše umístěného na čelní zdi objektu vracovské radnice.
 Náklad na opravu ve výši 144.000 Kč byl uhrazen z dotace Jihomoravského kraje.


Nákup technického vybavení pro konání výstav vína

Pořízení 2 ks chladících boxů na víno umožní konání besed a výstav o víně. Vitríny slouží k uchování správné teploty vína při degustacích. Projekt je zaměřen na propagaci vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji. Na celkové výdaje projektu 145.200 Kč byla použita dotace ve výši 55.100 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu na podporu vinařství a vinohradnictví JMK 2016.


Obnova dvou křížů v ul. Husova a Vlkošská

V rámci projektu bylo provedeno odstranění poškození dvou křížů z roku 1902 a 1917. Celkové výdaje projektu činily 81.191 Kč, akce byla spolufinancována Jihomoravským krajem z programu Podpora památek místního významu v roce 2016 v částce 32.000 Kč

 

Vracov ulice Cihelná, prodloužení vodovodního řadu

Stavbou vodovodního řadu délky 177 bm  do přírodního areálu vinných sklepů lokalita Cihelná bylo dosaženo zásobování pitnou vodou. Celkový náklad 451.959 Kč byl z části hrazen  z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 100.000 Kč


Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města Vracova

Město Vracov v rámci tohoto projektu zabezpečilo provoz Informačního centra v letní turistické sezóně během pracovního týdne, o sobotách a státních svátcích. Dále pořídilo multifunkční tiskárnu a  vydalo nový propagační materiál Turistický průvodce města Vracova. Projekt byl podpořen dotací ve výši 40.000 Kč z programu "Podpory zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2016"


Doplnění výstroje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vracov

Projekt byl zaměřen na zvýšení akceschopnosti výjezdové jednotky a ochranu jejích členů. Byly pořízení 3 zásahové oděvy, 3 páry zásahové obuvi a 2 ks ochranné masky a 3 ks ochranné kukly. Celkový náklad na doplnění výstroje činil 72.304 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z programu Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH města a obcí na období 2013-2016 částkou 40.000 Kč.


Dovybavení kroužku mladých hasičů

Cílem projektu bylo pořízení hasičského vybavení pro požární sport mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů Vracov. Celkové náklady projektu činily 51.963 Kč a byly spolufinacovány Jihomoravským krajem z programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016 v částce  28.700 Kč


Pořízení strojních zařízení pro údržbu travnatých ploch

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno strojní zařízení pro údržbu travnatých ploch v areálu stadionu Vracov a to sekací traktor STARJET Exclusive UJ 102-23 Pro s vertikutátorem, rozmetadlem a taženým postřikovačem. Celkový náklad 282.745 Kč byl spolufinancován Jihomoravským krajem z programu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016 částkou 141.372,50 Kč.


Údržba házenkářského hřiště

V rámci projektu byla provedena údržba stávajícího umělého povrchu házenkářského hřiště u sportovní haly v ul. Sokolská a to transparentním nástřikem speciální sanační směsí a obnova lajnování. Dále bylo provedeno nové zastřešení tribuny pro sportovní veřejnost ocelovým přístřeškem. Na celkové výdaje projektu 399.278 Kč byla použita dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 180.800 Kč v rámci dotačního programu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji v roce 2016.