Police

Scope, contacts, office hours.


Rozsah hlavních působností

Příslušníci městské policie se nazývají strážníci. Každý občan má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména:

  • dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
  • odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích)
  • upozorňují právnické a fyzické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
  • strážníci ukládají a vybírají pokuty za přestupky na místě až do výše 500,- Kč, v přestupkovém řízení až do výše 1.000 Kč
  • strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení též přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Kontakt

Adresa: Vypálená 622, 696 42 Vracov (provozovna Veřejně prospěšných služeb)
Telefon: 725 112 526
E-mail: mp@mestovracov.cz
 

Úřední hodiny

úterý - čtvrtek 10.00 - 11.00 hodin