Fees and prices

Poplatek za domovní odpad a za psa

Městský úřad Vracov - účtárna vybírá poplatky za domovní odpad a za psa. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit:

- hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin

- převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu.

Oba poplatky jsou splatné do 30.9. daného roku.

V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 183 - paní Mařáková Svatava.

Poplatek za hrobová místa

Veřejně prospěšné služby vybírají poplatky za hrobová místa. Roční poplatek za pronájem hrobových míst je stanoven ve výši 30,-Kč/m² a je splatný vždy k 31.3. daného roku.

Poplatek za hrobové místo je možno uhradit :
     - v hotovosti na VPS Vracov, Vypálená 622 v pondělí, úterý, středu a pátek od 6.00 do 14.30 hodin a ve čtvrtek od 6.00 - 17.00 hodin.
     - převodem na účet : 1934260257/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo hrobu nebo číslo domu.

V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 518 628 544 - Květoslava Hubáčková.