Vracov News

Magazine for Citizens and Friends Vracova.


Základní informace

Vracovský zpravodaj vydává Město Vracov. Řídí redakční rada při MěÚ Vracov. Vychází čtvrtletně nákladem 700 ks.

Příspěvky do Vracovského zpravodaje můžete posílat na email kd@mestovracov.cz nebo přinést osobně do kanceláře Městského kulturního klubu.


Kontakt

Adresa
Městský kulturní klub Vracov
Náměstí Míru čp. 57
696 42 Vracov

Telefon
722 040 359
518 628 296

E-mail
kd@mestovracov.cz


Jak si podat reklamu ve Vracovském zpravodaji

Reklamy do Vracovského zpravodaje můžete posílat na adresu kd@mestovracov.cz nebo přinést osobně do kanceláře Městského kulturního klubu.

Poplatek za zveřejnění reklamy ve zpravodaji: 

velikost A4 1.000,-Kč
velikost A5 500,-Kč
velikost A6 a menší 300,-Kč