Infocenter

Infocenter Vracov


Infocenter staff

 Kateřina Vávrová


Contact information

Vracov Information Center
Náměstí Míru 48 (in the building of the Municipal Library)

tel .: +420 511 147 314
e-mail: infocentrum@mestovracov.cz

 

Opening hours

Monday 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Tuesday 8:00 - 11:30 14:00 - 17:30
Wednesday 8:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Thursday 8:00 - 11:30 14:00 - 17:30
Friday 8:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Saturday   only in tourist. season

Informační centrum ve Vracově

Informační centrum města Vracova je zřizováno a provozováno městem Vracov. V rámci regionu úzce spolupracuje s občanským sdružením Kyjovské Slovácko v pohybu.

Místní akční skupina (MAS) Kyjovské Slovácko v pohybu je dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. Sdružení bylo založeno v roce 2002 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na rozvoji  svého regionu.

Aktivity se rozvíjejí na Slovácku, ve spádovém obvodu města Kyjov – odtud název Kyjovské Slovácko. Toto občanské sdružení pracuje na principu LEADER, což je metoda rozvoje regionu na základě partnerství zástupců místního podnikatelského, veřejného a soukromého sektoru.

Území Kyjovského Slovácka zahrnuje sedm mikroregionů: Babí Lom, Bzenecko, Moštěnka, Nový Dvůr, Podchřibí, Ždánicko a část mikroregionu Hovoransko s 43 obcemi (včetně Vracova) a celkovým počtem obyvatel 67 000 (podle stavu k 31. 12. 2007).

Prvořadým úkolem informačního centra je především poskytnout kvalitní informační servis návštěvníkům Vracova, jakož i místním občanům, včetně nabídky doplňkových služeb. V rámci kvalitní propagace je prioritou přilákat nejen do Vracova, ale i okolí co nejvíce návštěvníků.

Z bezplatných služeb je zájemcům k dispozici veřejný internet (v prostorách městské knihovny), z placených služeb pak tisk a kopírování. Nabízíme také prodej upomínkových předmětů a propagačních materiálů (pohlednice, kuličkové pera, zapalovače a placky s logem města).

Dále pak poskytujeme informace o zájmových kroužcích a spolcích, kulturních a společenských akcích, které se konají ve Vracově a okolí.

V rámci programu Evropské unie LEADER nabízíme všem zájmovým spolkům, souborům, svazům aj. odbornou pomoc při zpracování projektů, sestavení zpráv a požadovaných příloh, jak rovněž pomoc při vyřízení náležitostí spojených se získáváním dotací z tohoto programu. Více podrobných informací Vám rádi poskytneme v našem informačním centru, které se nachází v budově Městské knihovny Vracov.


Poskytované služby

  • turistické informace (turistické trasy a zajímavosti, dopravní spojení, ubytovací a stravovací zařízení apod.)
  • informace o kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě a regionu
  • poskytování informací o možnosti získávání finančních prostředků z programu Evropské unie
  • administrativní, organizační a poradenská pomoc při zpracování projektů a potřebných náležitostí spojených se získává ním dotací
  • poskytování speciálních informací (zdravotnictví, školství, obchody, firmy a organizace ve Vracově)
  • veřejný internet, tisk, kopírování
  • předprodej vstupenek na různé kulturní a společenské akce
  • prodej turistického sortimentu (mapy, průvodci, pohlednice, brožury, knihy, prezentační a propagační CD, DVD apod.)
  • prodej upomínkových předmětů apod.

CERTIFIKÁT

Jednotná klasifikace turistických informačních center České republiky.


ČLENSKÝ LIST

Asociace turistických informačních center České republiky.