Contributory organizations

Město Vracov zřídilo ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností tyto příspěvkové organizace:


Mateřská škola Vracov


Masarykova základní škola Vracov


Veřejně prospěšné služby Vracov


Základní umělecká škola Vracov