Aktuality

Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje občany, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa na rok 2018. Poplatky můžete uhradit hotově v účtárně v pondělí a středu od 7:00 do 15:30 hod., ve čtvrtek od 7:00 do 17:00 hod. a v pátek od 7:00 do 14:00 hod. nebo převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo domu. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako loni. Poplatek za psa je 250,-Kč a poplatek za domovní odpad…


Daruj krev, zachráníš život! Pokud máte chuť zapojit se a pomoci dobré věci, neváhejte v termínech uvedených na přiloženém letáčku navštívit hematologické a transfuzní oddělení kyjovské nemocnice.


Výsledky volby prezidenta republiky 2018 - 2. kolo konané dne 26.1. a 27.1. 2018 za město Vracov 1. Počet zapsaných voličů 3.692 2. Počet odevzdaných obálek    2.367 3. Počet platných hlasů 2.353 4. Volební účast 64,19% Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům Kandidát - přijmení, jméno hlasy % umístění 7. Miloš…


Volby se konají v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57, okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 a okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem…


Výsledky volby prezidenta republiky 2018 konané dne 12.1. a  13.1. 2018 za město Vracov Výsledky celkem 1. Počet zapsaných voličů 3.696 2. Počet odevzdaných obálek 2.203 3. Počet platných hlasů 2.194 4. Volební účast 59,60% Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům Kandidát - přijmení, jméno hlasy % umístění 1. Mirek…


Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách prezidenta České republiky. Volby se konají v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  13. ledna 2018 od   8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou: okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622. Po příchodu do…


Město Vracov oznamuje zahájení zkušebního provozu kluziště na městském stadionu a to od pondělí 25.12. 2017. O vánočních svátcích 25.12. a 26.12. 2017 od 10:00 do 14:00 hodin je vstup zdarma. Provozní doba během vánočních svátků 2017 25.12.2017 10.00 – 14.00 hod. vstup zdarma 26.12.2017 10.00 – 14.00 hod. vstup…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, z MŠ Vracov, z DDM Vracov, ze zájmových…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 30.11. 2017. Prosíme o dodržení termínu.


Městský úřad Vracov oznamuje občanům, že od 20.11. 2017 do odvolání bude městský rozhlas Vracov mimo provoz z důvodu rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Vlkošské, nám. Míru a Bzenecké (rozvody rozhlasu jsou vedeny od radnice po sloupech veřejného osvětlení a rozvody rozhlasu budou během rekonstrukce přerušeny). Děkujeme za pochopení.


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 20. a 21. října 2017 za město Vracov. Výsledky celkem 1. Počet zapsaných voličů 3712 2. Počet odevzdaných obálek 2105 3. Počet platných odevzdaných hlasů 2098 4. Účast voličů v % 56,7   Počet hlasů odevzdaných jednotlivým stranám   počet hlasů  % pořadí 1.…


16. 10. 2017

Hodové poděkování

Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje stárkům a krojovaným, kteří se zúčastnili tradičních hodů. Dále děkuje vedení Městského kulturního klubu Vracov, hodovému výboru, Sboru dobrovolných hasičů Vracov, zaměstnancům Veřejně prospěšných služeb Vracov, Městské policii Vracov a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních vracovských hodů. Poděkování patří také divákům, že svou přítomností zvykosloví podpořili.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z DPS, z Masarykovy základní školy, z MŠ Vracov, z DDM Vracov, ze zájmových spolků,…


Městský kulturní klub s vracovskou chasou Vás srdečně zvou na Vracovské hody s věncem a káčerem ve dnech 14.-15. října 2017. Program: sobota 14.10. 2017 Odchod krojovaných je ve 13:30 hod. od kulturního domu k radnici. Po povolení hodů odejde průvod pro mladého stárka Ondřeje Jandáska ulicí Nádražní, Okružní, Vypálenou do ulice Dlouhé. Pro mladou stárku Andreu Polanskou půjde průvod ulicí Dlouhou, Olšíčskou, Borovou do Lomené. Se stárky…


MěÚ Vracov účtárna upozorňuje občany, kteří ještě neuhradili poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2017, že jejich splatnost je do 30.9. 2017. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit hotově v účtárně MěÚ Vracov nebo převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu. V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 511 147 306 - paní Mařáková Svatava.

Archiv aktualit