Střet zájmů - registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.
Nahlížení do registru v elektronické podobě

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat identifikační číslo a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.