Aktuality

Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, ze zájmových…


Město Vracov se přihlásilo do soutěže "O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje za rok 2018" a to kapličkou sv. Jana Nepomuckého (směrem na Bzenec). Prosíme, dejte jí hlas. Hlasování v soutěži probíhá formou SMS ve tvaru HLA PAMATKY 35 na telefonní číslo 736 301 599. Děkujeme za Váš hlas. Více informací o soutěži zde Pořádáním této soutěže se Jihomoravský kraj snaží motivovat vlastníky k opravám památek a zároveň šířit…


Zveme všechny občany, zájmové spolky, skupiny a jednotlivce, studenty i důchodce na společné plánování rozvoje města. Přijďte se podělit o své myšlenky a nápady pro lepší budoucnost města ve čtvrtek 28. března 2019 v 17:30 hod. v malém sále KD ve Vracově. Cíl setkání: poznat město z různých pohledů pojmenovat slabé a silné stránky, problémy a nedostatky využít toho, co víme a umíme a co u nás funguje naplánovat, jak bude naše…


Společnost Vetropack Moravia Glass vyhlašuje již 3. ročník grantového řízení na zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění nominovaných "Malých věcí" nebo na podporu zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i jednotlivců.  Přihlašovat se je možné od 15. 3. 2019 – 30. 4. 2019. Více informací na webu Kyjovské Slovácko v pohybu


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 10.3. 2019. Prosíme o dodržení termínu.


Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad oznámilo, že záměr „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“ bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon oposuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Oznámení je k nahlédnutí MěÚ Vracov, 1. patro, dveře č. 8, v…


Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování oznamuje, že veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Vracov se uskuteční ve středu 20.2. 2019 v 17:00 hodin v kulturním domě Vracov. Do upraveného návrhu územního plánu Vracov lze nahlédnout u pořizovatele na Městském úřadě Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování na základě tel. domluvy na tel. 518 697 404 nebo na Městském…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z vracovské…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 30.11. 2018. Prosíme o dodržení termínu.


Milí spoluobčané, neváhejte a přijďte si koupit nový stolní vracovský hodový kalendář na rok 2019. Naleznete v něm spoustu krásných fotek z vracovských hodů, důležitá telefonní čísla a další informace. Cena je 60 Kč. Prodejní místa jsou: infocentrum, pekárna v Okružní ul., prodejna pekárny na náměstí Míru a novinový stánek v ulici V Koutě.


“Nezapomenutelná léta“ jsou paměti Vavřina Škareckého, rodáka z Vracova na Moravě, původně vojáka rakousko-uherské armády v první světové válce, který byl zajat na ruské frontě, strávil několik let v zajateckém táboře v dnešním Kazachstánu na Sibiři, vstoupil do čs. legie v Rusku a s ní putoval a bojoval po dobu dvou let (když už I. svetová válka dávno skončila) přes Sibiř až do Vladivostoku. Zůstal několik let na Sibiři a pak se přestěhoval…


22. 10. 2018

Hodové poděkování

Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje stárkům a krojovaným, kteří se zúčastnili tradičních hodů. Dále děkuje vedení Městského kulturního klubu Vracov, hodovému výboru, Sboru dobrovolných hasičů Vracov, Městské policii Vracov a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních vracovských hodů. Poděkování patří také divákům, že svou přítomností zvykosloví podpořili.


Výsledky celkem 1. Počet zapsaných voličů 3.722 2. Počet odevzdaných obálek   1.524 3. Počet voličů, kteří odevzdali platné hlasy 40,95 % Počet hlasů odevzdaných jednotlivým stranám   počet hlasů % pořadí umístění 1. Křesťanská a demokratická unie - ČSL   4.118 20,46 3 2. Česká strana sociálně…


Volby se konají v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou: okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z vracovské…

Archiv aktualit