Aktuality

Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitel / ředitelka Masarykovy základní školy Vracov. Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce na nám. Míru a na elektronické úřední desce. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 15. května 2019.


Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitel / ředitelka Mateřské školy Vracov. Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce na nám. Míru a na elektronické úřední desce. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 15. května 2019.


Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit. Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem…


Za požárem v přírodě stojí ve většině případů člověk – ať už se jedná o úmyslné zapálení, nedbalost při zacházení s ohněm nebo např. odhození nedopalku cigarety. Jak se tedy v přírodě chovat, aby nedošlo ke vniku požáru? Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě Chcete-li si ve zdraví užít příjemné opékání špekáčků nebo stále populárnější „pálení čarodějnic“, stačí dodržet základní pravidla, aby se ze zábavy nestala…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, ze zájmových…


Město Vracov se přihlásilo do soutěže "O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje za rok 2018" a to kapličkou sv. Jana Nepomuckého (směrem na Bzenec). Prosíme, dejte jí hlas. Hlasování v soutěži probíhá formou SMS ve tvaru HLA PAMATKY 35 na telefonní číslo 736 301 599. Děkujeme za Váš hlas. Více informací o soutěži zde Pořádáním této soutěže se Jihomoravský kraj snaží motivovat vlastníky k opravám památek a zároveň šířit…


Zveme všechny občany, zájmové spolky, skupiny a jednotlivce, studenty i důchodce na společné plánování rozvoje města. Přijďte se podělit o své myšlenky a nápady pro lepší budoucnost města ve čtvrtek 28. března 2019 v 17:30 hod. v malém sále KD ve Vracově. Cíl setkání: poznat město z různých pohledů pojmenovat slabé a silné stránky, problémy a nedostatky využít toho, co víme a umíme a co u nás funguje naplánovat, jak bude naše…


Společnost Vetropack Moravia Glass vyhlašuje již 3. ročník grantového řízení na zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění nominovaných "Malých věcí" nebo na podporu zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i jednotlivců.  Přihlašovat se je možné od 15. 3. 2019 – 30. 4. 2019. Více informací na webu Kyjovské Slovácko v pohybu


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 10.3. 2019. Prosíme o dodržení termínu.


Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad oznámilo, že záměr „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“ bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon oposuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Oznámení je k nahlédnutí MěÚ Vracov, 1. patro, dveře č. 8, v…


Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování oznamuje, že veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Vracov se uskuteční ve středu 20.2. 2019 v 17:00 hodin v kulturním domě Vracov. Do upraveného návrhu územního plánu Vracov lze nahlédnout u pořizovatele na Městském úřadě Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování na základě tel. domluvy na tel. 518 697 404 nebo na Městském…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z vracovské…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 30.11. 2018. Prosíme o dodržení termínu.


Milí spoluobčané, neváhejte a přijďte si koupit nový stolní vracovský hodový kalendář na rok 2019. Naleznete v něm spoustu krásných fotek z vracovských hodů, důležitá telefonní čísla a další informace. Cena je 60 Kč. Prodejní místa jsou: infocentrum, pekárna v Okružní ul., prodejna pekárny na náměstí Míru a novinový stánek v ulici V Koutě.


“Nezapomenutelná léta“ jsou paměti Vavřina Škareckého, rodáka z Vracova na Moravě, původně vojáka rakousko-uherské armády v první světové válce, který byl zajat na ruské frontě, strávil několik let v zajateckém táboře v dnešním Kazachstánu na Sibiři, vstoupil do čs. legie v Rusku a s ní putoval a bojoval po dobu dvou let (když už I. svetová válka dávno skončila) přes Sibiř až do Vladivostoku. Zůstal několik let na Sibiři a pak se přestěhoval…

Archiv aktualit