Aktuality

Vzhledem k pokračujícímu epidemickému výskytu infekční žloutenky v Jihomoravském kraji informuje Krajská hygienická stanice veřejnost o základních zásadách prevence dalšího šíření nemoci. V Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi. Opatření…


Město Vracov oznamuje, že je v prodeji nový stolní vracovský kalendář na rok 2017. Naleznete v něm spoustu krásných fotek z různých akcí, důležitá telefonní čísla a další informace. Cena kalendáře je 50 Kč. Prodejní místa jsou: infocentrum, pekárna v Okružní ul., prodejna pekárny na náměstí Míru, novinový stánek v ulici V Koutě a novinový stánek v Nádražní ulici.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 25.11. 2016. Prosíme o dodržení termínu.


Město Vracov oznamuje občanům, že byly zahájeny práce na opravě chodníku podél železniční trati. Předpokládaný termín ukončení je 10.12. 2016. Žádáme proto občany, aby v tomto úseku dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitel/ředitelka Základní umělecké školy Vracov. Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce (na nám. Míru) a na úřední desce na internetových stránkách města www.mestovracov.cz. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 21. listopadu  2016.


Výsledky druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaného dne 14. a 15. října 2016 za město Vracov Výsledky celkem: 1. Počet zapsaných voličů 3734 2. Počet odevzdaných obálek 587 3. Počet platných odevzdaných hlasů 585 4. Účast voličů 15,67% Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům:   počet…


17. 10. 2016

Hodové poděkování

Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje stárkům a krojovaným, kteří se zúčastnili tradičních hodů. Dále děkuje vedení Městského kulturního klubu Vracov, hodovému výboru, Sboru dobrovolných hasičů Vracov, zaměstnancům Veřejně prospěšných služeb Vracov, Městské policii Vracov a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních vracovských hodů. Poděkování patří také divákům, že svou přítomností zvykosloví…


Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje konaných dne 7. a 8. října 2016 za město Vracov Výsledky celkem: 1. Počet zapsaných voličů 3730 2. Počet odevzdaných obálek 1092 3. Počet platných odevzdaných hlasů 1068 4. Účast voličů v % 28,63 Počet hlasů odevzdaných jednotlivým stranám   počet hlasů % pořadí 2. Občanská…


Volby se konají v pátek dne 14. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 15. 10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti okrsek č. 1: malý sál Městského kulturního klubu Vracov, nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna Domu s pečovatelskou službou Vracov, Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna Veřejně prospěšných služeb Vracov,  Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební místnosti  volič prokáže svou totožnost a státní…


03. 10. 2016

Informace pro voliče

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva Jm kraje a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016. Volby se konají v pátek 7.10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  8.10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti: okrsek č. 1: malý sál Městského kulturního klubu Vracov, nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna Domu s pečovatelskou službou Vracov, Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna Veřejně…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v prodejně potravin v ul. Drahy, v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v novinovém stánku v ul. Nádražní a v prodejně pekárny na nám. Míru. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města,  jubilanty, vítání dětí do života, týden knihoven, ohlédnutí za létem, z Masarykovy…


Městský kulturní klub s vracovskou chasou pořádají Vracovské hody s věncem a kačerem. Program: sobota 15. října 2016 Odchod krojovaných je ve 13:30 hodin od kulturního domu k radnici. Po povolení hodů odejde průvod pro mladé stárky na náměstí Míru a do ulice Lipinské. Hodová zábava se uskuteční od 20:00 hodin v hale sokolovny s dechovou hudbou Vracovjáci a spojenými cimbálovými muzikami. Předprodej vstupenek na sobotní hodovou zábavu bude od…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 15.9. 2016. Prosíme o dodržení termínu.


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2016. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit: hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu. Oba…


29. 08. 2016

Poděkování

Hospodáři letošních dožínek a dožínkový výbor děkují všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Vracovských letních slavností. Děkují všem souborům, krojovaným a muzikantům za vytvoření skvělé atmosféry. Dále děkují vinařům za otevření sklepů a pohostinnost. Poděkování patří také hasičům, rybářům, zaměstnancům MěÚ Vracov a MKK Vracov, pracovníkům VPS Vracov a Klubu důchodců za napečení výtečných koláčků. Děkují…

Archiv aktualit