Aktuality

Město Vracov oznamuje občanům, že poskytuje transportní tašky na tříděný odpad. Tašky si můžete vyzvednout oproti podpisu na číslo popisné od 1.8. do 30.9. 2016 na Veřejně prospěšných službách Vracov v ulici Vypálené čp. 622. Tašky jsou určeny na plast, papír a sklo.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 1.8.2016 začnou probíhat práce na výstavbě vodovodního řadu k vinným sklepům v ulici Cihelné. Žádáme proto občany, aby v ulici Cihelné dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 25. července 2016 začnou probíhat práce na opravě chodníků v ulici Nádražní a v ulici Okružní po ulici V Koutě. Žádáme proto občany, aby v těchto ulicích dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v prodejně potravin ENAPO v ul. Drahy, v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v novinovém stánku v ul. Nádražní a v prodejně pekárny na nám. Míru (PUPI). V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rdy města, hospodaření města v roce 2015, jubilanty, vítání dětí do života, stavění…


Vážení vracovští občané, chtěli bychom Vás touto cestou požádat o zapůjčení fotografií pro nově připravovanou publikaci k 50. výročí povýšení Vracova na město. Máme zájem o fotografie, které jsou z let 1967 – 2016. Mohou to být fotografie města, jeho okolí, budov ve městě, ulic, kapliček, křížů, Božích muk, fotografie z kulturních akcí (hody, fašaňky, chození po šlahačce…), sportovních akcí, fotografie související s činností JZD a…


08. 06. 2016

Projekt Kniha do vlaku

Od 7. června 2016 se Městská knihovna Vracov připojila k projektu Kniha do vlaku. Zařadila se tak k 37 knihovnám po celé České republice, které tuto novou službu realizovaly. Jedná se o regál s knihami z naší knihovny, který je umístěn v budově místního nádraží ČD. Cestující si mohou knížky zdarma půjčit a po přečtení vrátit zpět. Chceme tak zpříjemnit cestujícím dlouhou jízdu vlakem a zároveň dát starším knihám šanci najít si svého…


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují občanům, že ve středu 8.6. 2016 ve 13.00 hodin bude zahájen provoz koupaliště Vracov. Ve středu 8.6. 2016 bude pro děti do 15 let vstup zdarma jako dodatečný dárek ke Dni dětí. Kolektiv zaměstnanců VPS Vracov se těší na Vaši návštěvu.


Město Vracov upozorňuje občany na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 14/1999, která upravuje stání a parkování v katastru města. Na základě této vyhlášky je zakázáno vjíždět vozidly na veřejnou zeleň a jejich následnému parkování mezi komunikací a nemovitostmi. Občanům, kteří nemají možnost parkování vozidel na vlastním pozemku, vyšlo město vstříc tím, že si mohou zažádat bezplatně o souhlas k vybudování odstavné plochy na obecním…


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2016. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit: hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu. Oba poplatky…


Město Vracov upozorňuje občany, že firma Ekor Kyjov provedla kontrolu popelnic s tuhým komunálním odpadem a zjistila, že 30% občanů netřídí biodpad a ukládá jej do popelnic s tuhým komunálním odpadem. Upozorňujeme proto občany, že při nálezu biodopadu v popelnicích s komunálním odpadem, nebudou tyto popelnice vyvezeny. Dotyční občané pak budou muset popelnice s odpadem odvézt na vlastní náklady do sběrného dvoru. V případě, že vám nestačí…


26. 10. 2015

Klip z hodové soboty

Na internetové adrese https://www.facebook.com/1... si můžete prohlédnout klip z hodové soboty 2015.    


Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil v rámci svých pravidelných cest do regionů ve čtvrtek 27. srpna 2015 Jihomoravský kraj. V odpoledních hodinách premiér zavítal i do Vracova. Před radnicí jej přivítal starosta města pan Jaromír Repík. Po krátké diskusi v zasedací síni navštívil pan premiér obnovené vracovské muzeum a prohlédl si vinařskou uličku Baráky s habánskými sklepy, kde si přiťukl s vinaři ve vracovském „Parlamentu“ – sklepě č.…

Archiv aktualit