Aktuality

Prosíme všechny zájemce o stánkový prodej na vracovských hodech 14. a 15. října 2017, aby se nahlásili předem na telefonu 511 147 314 nebo na e-mailovou adresu: infocentrum@mestovracov.cz. Děkujeme.


Vracov 50 let městem pátek 25.8. 2017 18:00 Vracovjáci Vracovjákom - zábavný pořad, v němž se představí všechny vracovské spolky a sbory, jak je neznáte. Pomyslnou třešničkou pátečního programu bude slavnostní křest nové publikace o Vracově. Role kmotra se zhostí herec pan Josef Somr, místní rodák a patriot. 20:00 Koncert Petra Koláře 22:00 Letní zábava s Vermonou sobota 26.8. 2017 14:00 Žehnání dožínkového věnce v kostele sv.…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě a v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, hospodaření města za rok 2016, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z DPS, z knihovny, z Masarykovy základní školy, z MŠ…


Městská knihovna Vracov oznamuje, že bude ve dnech od 26.6. do 10.7. 2017 zavřena z důvodu revize knižního fondu. Otevřeno bude opět od úterý 11.7. 2017 a to už v prázdninovém provozu. Tudíž prosíme čtenáře, aby se předzásobili knihami a děkujeme za pochopení.


09. 06. 2017

Mapový portál

Město Vracov oznamuje, že zpřístupnilo pro občany mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, územní plán, katastrální mapu, inženýrské sítě, technickou mapu, ortofotomapu a další informace. Veškerý obsah má pouze informativní charakter a nenahrazuje projednané a vydané územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklady. Nenahrazuje také vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí k jejich vedení.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 16.6. 2017. Prosíme o dodržení termínu.


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují, že koupaliště je otevřeno od 1.6. 2017. Vstup dětí je 1. června k jejich svátku zdarma. Provozní doba koupaliště na letní sezónu 2017: červen: pondělí-pátek 14.00 – 20.00 hod. a sobota-neděle 11.00 – 20.00 hod. červenec: pondělí-neděle 10.00 – 21.00 hod. srpen: pondělí-neděle 10.00 – 20.00 hod. Pracovníci VPS se těší se na Vaši návštěvu a přejí Vám příjemně strávené chvíle na…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě a v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města,  rozpočet města na rok 2017, úhrady polatků na rok 2017, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z Masarykovy základní…


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje občany, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa na rok 2017. Poplatky můžete uhradit hotově v účtárně v pondělí a středu od 7:00 do 15:30 hod., ve čtvrtek od 7:00 do 17:00 hod. a v pátek od 7:00 do 14:00 hod. nebo převodem na účet číslo: 190001427671/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo domu. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako loni. Poplatek za psa je 250,-Kč a poplatek za domovní odpad je…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 10.3. 2017. Prosíme o dodržení termínu.


V současné době pokračují práce na zpracování projektu pro územní řízení technické infrastruktury Olšíčka, které byly zahájeny již v roce 2015 a z důvodu nutnosti provedení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byly téměř rok přerušeny. V letošním roce předpokládáme zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení technické infrastruktury s následným vydáním…


Zveme Vás na Reprezentační ples města Vracova v sobotu 11.2. 2017 od 20:00 hodin ve sportovní hale ve Vracově. K tanci a poslechu hrají DH Vracovjáci a New Vermona. Zahájení plesu provedou žáci MZŠ Vracov polonézou. Cena vstupenky je 150,-Kč. Předprodej vstupenek je od 30.1. 2017 v infocentru Vracov. Předem děkujeme všem sponzorům za příspěvky do tomboly.


Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Vedoucí Veřejně prospěšných služeb Vracov, Vypálená 622, příspěvková organizace". Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny zde. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 16.2.2017.


Omlouváme se za tiskovou chybu ve Vracovském stolním kalendáři, kde jsou týdny svozu odpadu zaměněny. Nadále platí stejně jako v minulých letech, že liché týdny se odváží komunální odpad a sudé týdny bioodpad. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov přijímá podněty občanů ke zpracování nového územního plánu města Vracova. Uveďte tyto informace: - Jméno, příjmení a bydliště - Seznam pozemků, jejich parcelní čísla, kultura a výměra - Navrhovaná změna ve využití pozemku K návrhům a podnětům můžete využít formuláře, který je k dispozici zde. Termín pro podání písemných podnětů na Městský úřad Vracov je do 15. února 2017.

Archiv aktualit