Aktuality

Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují občanům, že s okamžitou platností je zakázáno ukládat do prostoru skládky Olšíčka zelený odpad, větve a betonovou či jinou suť. Tato skládka bude v nejbližší době zcela zrušena. Občané mohou tento odpad bezplatně ukládat na sběrném dvoře v ulici Potoční, a to v úterý a ve čtvrtek od 11:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14.00 hodin. K likvidaci zeleného odpadu a větví je také možno využít vývoz…


Město Vracov oznamuje občanům, že od 16. července 2018 budou pokračovat práce na rekonstrukci chodníku v ulici Jiráskově a to od železničního přejezdu po nám. Míru. Žádáme proto občany, aby v průběhu prací dbali v této ulici zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, z MŠ Vracov, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z…


Starosta města Vracova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa tajemník/tajemnice Městského úřadu Vracov. Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce a na elektronické úřední desce města Vracova. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 9.7.2018.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 17.6. 2018. Prosíme o dodržení termínu.


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují, že koupaliště je otevřeno od 1.6. 2018. Provozní doba koupaliště na letní sezónu 2018: červen: pondělí-pátek 14.00 – 20.00 hod. a sobota-neděle 11.00 – 20.00 hod. červenec: pondělí-neděle 10.00 – 21.00 hod. srpen: pondělí-neděle 10.00 – 20.00 hod. Pracovníci VPS se těší se na Vaši návštěvu a přejí Vám příjemně strávené chvíle na koupališti Vracov.


Město Vracov se bude prezentovat na Mezinárodním folklorním festivalu 2018 ve Strážnici pořadem nazvaným Hody, milé hody. Připojte se i Vy a přijeďte v sobotu 23. června 2018 podpořit Vracov do hodového průvodu do skanzenu ve Strážnici, který vyrazí ve 13:00 hod. a potrvá přibližně do 17:00 hod. Potřebné informace a hlavně prezenční listina, ve které musí být zapsáni všichni zúčastnění, je umístěna v infocentru Vracov. Kdo bude zapsán, obdrží…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, z MŠ Vracov, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z…


Turistická asociace Slovácko, z. s. usiluje o zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu na území Hodonínska, Podluží, Kyjovska, Strážnicka, Veselska a Horňácka. Jedním z cílů je vytvoření fungujícího systému koordinace a kooperace poskytovatelů služeb cestovního ruchu v turistické destinaci Slovácko. Probíhající pasportizace území detailně zmapuje území Slovácka a poskytne ucelený přehled o nabídce služeb a aktivit cestovního ruchu v…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 15.3. 2018. Prosíme o dodržení termínu.


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje občany, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa na rok 2018. Poplatky můžete uhradit hotově v účtárně v pondělí a středu od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 hod., ve čtvrtek od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hod. a v pátek od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 hod. nebo převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo domu. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako…


Daruj krev, zachráníš život! Pokud máte chuť zapojit se a pomoci dobré věci, neváhejte v termínech uvedených na přiloženém letáčku navštívit hematologické a transfuzní oddělení kyjovské nemocnice.


Výsledky volby prezidenta republiky 2018 - 2. kolo konané dne 26.1. a 27.1. 2018 za město Vracov 1. Počet zapsaných voličů 3.692 2. Počet odevzdaných obálek    2.367 3. Počet platných hlasů 2.353 4. Volební účast 64,19% Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům Kandidát - přijmení, jméno hlasy % umístění 7. Miloš…


Volby se konají v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57, okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 a okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem…


Výsledky volby prezidenta republiky 2018 konané dne 12.1. a  13.1. 2018 za město Vracov Výsledky celkem 1. Počet zapsaných voličů 3.696 2. Počet odevzdaných obálek 2.203 3. Počet platných hlasů 2.194 4. Volební účast 59,60% Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům Kandidát - přijmení, jméno hlasy % umístění 1. Mirek…

Archiv aktualit