Aktuality

Výsledky celkem 1. Počet zapsaných voličů 3.722 2. Počet odevzdaných obálek   1.524 3. Počet voličů, kteří odevzdali platné hlasy 40,95 % Počet hlasů odevzdaných jednotlivým stranám   počet hlasů % pořadí umístění 1. Křesťanská a demokratická unie - ČSL   4.118 20,46 3 2. Česká strana sociálně…


Volby se konají v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou: okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z vracovské…


V pátek 7. září 2018 oceňoval Svaz měst a obcí ČR vítěze soutěže Nejlepší starosta 2014-2018. Čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, tři lidé ocenění veřejností a tři předsedou Svazu měst a obcí na Pražském hradě převzali ceny od prezidenta a od představitelů obou komor Parlamentu, vlády, a samosprávy. Za Jihomoravský kraj si cenu odnesl starosta města Vracova Jaromír Repík. Moc gratulujeme.


Prosíme všechny zájemce o stánkový prodej na vracovských hodech 20. a 21. října 2018, aby se nahlásili předem na telefonu 511 147 314 nebo na e-mailovou adresu: infocentrum@mestovracov.cz. Děkujeme.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 14.9. 2018. Prosíme o dodržení termínu.


Starosta města Vracova, hospodáři a dožínkový výbor děkují všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních Dožínek. Děkují všem souborům, krojovaným a muzikantům za vytvoření skvělé atmosféry. Dále děkují vinařům za otevření sklepů a pohostinnost. Poděkování patří také hasičům, zaměstnancům MěÚ Vracov a MKK Vracov, pracovníkům VPS Vracov a Klubu důchodců za napečení výtečných koláčků. Děkují také hostům,…


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují občanům, že s okamžitou platností je zakázáno ukládat do prostoru skládky Olšíčka zelený odpad, větve a betonovou či jinou suť. Tato skládka bude v nejbližší době zcela zrušena. Občané mohou tento odpad bezplatně ukládat na sběrném dvoře v ulici Potoční, a to v úterý a ve čtvrtek od 11:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14.00 hodin. K likvidaci zeleného odpadu a větví je také možno využít vývoz…


Město Vracov oznamuje občanům, že od 16. července 2018 budou pokračovat práce na rekonstrukci chodníku v ulici Jiráskově a to od železničního přejezdu po nám. Míru. Žádáme proto občany, aby v průběhu prací dbali v této ulici zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, z MŠ Vracov, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z…


Starosta města Vracova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa tajemník/tajemnice Městského úřadu Vracov. Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce a na elektronické úřední desce města Vracova. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 9.7.2018.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 17.6. 2018. Prosíme o dodržení termínu.


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují, že koupaliště je otevřeno od 1.6. 2018. Provozní doba koupaliště na letní sezónu 2018: červen: pondělí-pátek 14.00 – 20.00 hod. a sobota-neděle 11.00 – 20.00 hod. červenec: pondělí-neděle 10.00 – 21.00 hod. srpen: pondělí-neděle 10.00 – 20.00 hod. Pracovníci VPS se těší se na Vaši návštěvu a přejí Vám příjemně strávené chvíle na koupališti Vracov.


Město Vracov se bude prezentovat na Mezinárodním folklorním festivalu 2018 ve Strážnici pořadem nazvaným Hody, milé hody. Připojte se i Vy a přijeďte v sobotu 23. června 2018 podpořit Vracov do hodového průvodu do skanzenu ve Strážnici, který vyrazí ve 13:00 hod. a potrvá přibližně do 17:00 hod. Potřebné informace a hlavně prezenční listina, ve které musí být zapsáni všichni zúčastnění, je umístěna v infocentru Vracov. Kdo bude zapsán, obdrží…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, z MŠ Vracov, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z…

Archiv aktualit