Aktuality

Komunikace I/54 je v majetku státu, stavbu provádí Ředitelství silnic a dálnic. Termín zahájení ani jiné informace město Vracov předem neobdrželo. Zjistili jsme stejně jako občané, že probíhají opravy komunikace až podle přítomnosti stavebních strojů. Dne 25.6. 2019 byl vyzván stavbyvedoucí k podání vysvětlení. Následně byly všechny dostupné informace zveřejněny v rozhlase a kabelová televizi. V případě obdržení jakýchkoli zpráv před…


Do soutěže Vesnice roku 2019 se v Jihomoravském kraji přihlásilo 18 obcí. Hodnocení provedla desetičlenná krajská hodnotitelská komise ve dnech 3.–7. 6. 2019. Do soutěže byla zařazena každá obec, která v termínu do 30. dubna 2019 podala řádně vyplněnou přihlášku. Všech 18 přihlášených obcí bylo hodnoceno v krajském kole na základě předem schválených podmínek soutěže. Každá obec měla na svou prezentaci vyčleněny 2 hodiny. Vracov byl hodnocen…


Město Vracov oznamuje občanům, že od 10.6. 2019 začnou probíhat práce na opravě povrchu  místních komunikací v ulici Radniční, Záhumenská a Baráky. Komunikace budou od 17.6. do 12.8. 2019 uzavřeny. Děkujeme za pochopení.


Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových, město Vracov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM ve městě Vracov uspořeno…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 17.6. 2019. Prosíme o dodržení termínu.


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují zahájení letní sezóny na koupališti Vracov a to od pondělí 3.6. 2019 od 14:00 hod. V tento den 3.6. mají děti do 15 let vstup zdarma. Více o koupališti zde.


Jihomoravský kraj udělil další tři tituly Mistra tradiční rukodělné výroby. Nositelem titulu se pro tento rok stal i pan Pavel Petržela z Vracova za výrobu malých cimbálů. Blahopřejeme! Titul Mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje v roce 2019 udělila Rada Jihomoravského kraje 18. dubna 2019 paní Marcele Hrabovské z Želešic za kraslice zdobené slaměnou intarzií, panu Pavlu Petrželovi z Vracova za výrobu malých cimbálů a panu Romanu…


Soutěž "Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018" má své vítěze. V kategorii drobných staveb se naše kaplička sv. Jana Nepomuckého umístila na 2. místě a Město Vracov obdrží cenu ve výši 10.000,- Kč. Děkujeme všem, kteří kapličce zaslali sms-hlas.


Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitel / ředitelka Mateřské školy Vracov. Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce na nám. Míru a na elektronické úřední desce. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 15. května 2019.


Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitel / ředitelka Masarykovy základní školy Vracov. Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce na nám. Míru a na elektronické úřední desce. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 15. května 2019.


Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit. Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem…


Za požárem v přírodě stojí ve většině případů člověk – ať už se jedná o úmyslné zapálení, nedbalost při zacházení s ohněm nebo např. odhození nedopalku cigarety. Jak se tedy v přírodě chovat, aby nedošlo ke vniku požáru? Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě Chcete-li si ve zdraví užít příjemné opékání špekáčků nebo stále populárnější „pálení čarodějnic“, stačí dodržet základní pravidla, aby se ze zábavy nestala…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, ze zájmových…


Město Vracov se přihlásilo do soutěže "O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje za rok 2018" a to kapličkou sv. Jana Nepomuckého (směrem na Bzenec). Prosíme, dejte jí hlas. Hlasování v soutěži probíhá formou SMS ve tvaru HLA PAMATKY 35 na telefonní číslo 736 301 599. Děkujeme za Váš hlas. Více informací o soutěži zde Pořádáním této soutěže se Jihomoravský kraj snaží motivovat vlastníky k opravám památek a zároveň šířit…


Společnost Vetropack Moravia Glass vyhlašuje již 3. ročník grantového řízení na zlepšení současného stavu, zvelebení nebo zviditelnění nominovaných "Malých věcí" nebo na podporu zajímavých, netradičních aktivit a činností spolků, organizací i jednotlivců.  Přihlašovat se je možné od 15. 3. 2019 – 30. 4. 2019. Více informací na webu Kyjovské Slovácko v pohybu

Archiv aktualit