Aktuality

Městský kulturní klub Vracov Vás zve na divadelní představení Smím prosit?, které se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017 v 19:00 hod. v kinosále kulturního domu ve Vracově. V bláznivé komedii o životních strastech a radostech jednoho starého mládence se představí Jan Révai, Robert Jašków, Martin Polách, Kateřina Janečková a Petr Pěknic. Předprodej lístků v informačním centru města Vracova. Cena vstupenky je 360 Kč.


18. 10. 2017

Informace pro voliče

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se konají v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb: ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově kulturního domu na náměstí Míru čp. 57 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Baráky, Bzenecká, Cihelná, Hlinická, J. Husa,…


16. 10. 2017

Hodové poděkování

Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje stárkům a krojovaným, kteří se zúčastnili tradičních hodů. Dále děkuje vedení Městského kulturního klubu Vracov, hodovému výboru, Sboru dobrovolných hasičů Vracov, zaměstnancům Veřejně prospěšných služeb Vracov, Městské policii Vracov a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních vracovských hodů. Poděkování patří také divákům, že svou přítomností zvykosloví podpořili.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z DPS, z Masarykovy základní školy, z MŠ Vracov, z DDM Vracov, ze zájmových spolků,…


Městský kulturní klub s vracovskou chasou Vás srdečně zvou na Vracovské hody s věncem a káčerem ve dnech 14.-15. října 2017. Program: sobota 14.10. 2017 Odchod krojovaných je ve 13:30 hod. od kulturního domu k radnici. Po povolení hodů odejde průvod pro mladého stárka Ondřeje Jandáska ulicí Nádražní, Okružní, Vypálenou do ulice Dlouhé. Pro mladou stárku Andreu Polanskou půjde průvod ulicí Dlouhou, Olšíčskou, Borovou do Lomené. Se stárky…


MěÚ Vracov účtárna upozorňuje občany, kteří ještě neuhradili poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2017, že jejich splatnost je do 30.9. 2017. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit hotově v účtárně MěÚ Vracov nebo převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu. V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 511 147 306 - paní Mařáková Svatava.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 18. září 2017 začnou probíhat práce na rekonstrukci chodníku v ulici Okružní a Na Rybníčku. Žádáme proto občany, aby v průběhu prací dbali v těchto ulicích zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 19. září 2017 začnou probíhat práce na opravě komunikace v ulici Zahradské. Žádáme proto občany, aby v průběhu prací dbali v této ulici zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 18.9. 2017. Prosíme o dodržení termínu.


Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav 50 let města. Děkuje vedoucí MKK paní Janě Fridrichové, všem účinkujícím, autorce pořadu „Vracovjáci Vracovjákom“ paní Markétě Lukešové. Děkuje zaměstnancům VPS, MěÚ, MKK,  Městské policie, hasičům a mnoha dalším, kteří pomáhali s organizací oslav. Dále děkuje všem krojovaným v dožínkovém průvodu. Děkuje vinařům za otevření sklepů,…


Město Vracov oznamuje, že v infocentru byl zahájen prodej nové publikace Vracov padesát let městem 1967-2017. Cena knihy je 300,- Kč.


Prosíme všechny zájemce o stánkový prodej na vracovských hodech 14. a 15. října 2017, aby se nahlásili předem na telefonu 511 147 314 nebo na e-mailovou adresu: infocentrum@mestovracov.cz. Děkujeme.


Vracov 50 let městem pátek 25.8. 2017 - na náměstí naproti radnice 18:00 Vracovjáci Vracovjákom - zábavný pořad, v němž se představí všechny vracovské spolky a sbory, jak je neznáte. Pomyslnou třešničkou pátečního programu bude slavnostní křest nové publikace o Vracově. Role kmotra se zhostí herec pan Josef Somr, místní rodák a patriot. 20:00 Koncert Petra Koláře 22:00 Letní zábava s Vermonou sobota 26.8. 2017 14:00 Žehnání…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě a v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, hospodaření města za rok 2016, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z DPS, z knihovny, z Masarykovy základní školy, z MŠ…


Městská knihovna Vracov oznamuje, že bude ve dnech od 26.6. do 10.7. 2017 zavřena z důvodu revize knižního fondu. Otevřeno bude opět od úterý 11.7. 2017 a to už v prázdninovém provozu. Tudíž prosíme čtenáře, aby se předzásobili knihami a děkujeme za pochopení.

Archiv aktualit