Aktuality

Město Vracov se bude prezentovat na Mezinárodním folklorním festivalu 2018 ve Strážnici pořadem nazvaným Hody, milé hody. Připojte se i Vy a přijeďte v sobotu 23. června 2018 podpořit Vracov do hodového průvodu do skanzenu ve Strážnici, který vyrazí ve 13:00 hod. a potrvá přibližně do 17:00 hod. Potřebné informace a hlavně prezenční listina, ve které musí být zapsáni všichni zúčastnění, je umístěna v infocentru Vracov.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, z MŠ Vracov, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z…


Turistická asociace Slovácko, z. s. usiluje o zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu na území Hodonínska, Podluží, Kyjovska, Strážnicka, Veselska a Horňácka. Jedním z cílů je vytvoření fungujícího systému koordinace a kooperace poskytovatelů služeb cestovního ruchu v turistické destinaci Slovácko. Probíhající pasportizace území detailně zmapuje území Slovácka a poskytne ucelený přehled o nabídce služeb a aktivit cestovního ruchu v…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 15.3. 2018. Prosíme o dodržení termínu.


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje občany, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa na rok 2018. Poplatky můžete uhradit hotově v účtárně v pondělí a středu od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 hod., ve čtvrtek od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hod. a v pátek od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 hod. nebo převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo domu. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako…


Daruj krev, zachráníš život! Pokud máte chuť zapojit se a pomoci dobré věci, neváhejte v termínech uvedených na přiloženém letáčku navštívit hematologické a transfuzní oddělení kyjovské nemocnice.


Výsledky volby prezidenta republiky 2018 - 2. kolo konané dne 26.1. a 27.1. 2018 za město Vracov 1. Počet zapsaných voličů 3.692 2. Počet odevzdaných obálek    2.367 3. Počet platných hlasů 2.353 4. Volební účast 64,19% Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům Kandidát - přijmení, jméno hlasy % umístění 7. Miloš…


Volby se konají v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57, okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 a okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem…


Výsledky volby prezidenta republiky 2018 konané dne 12.1. a  13.1. 2018 za město Vracov Výsledky celkem 1. Počet zapsaných voličů 3.696 2. Počet odevzdaných obálek 2.203 3. Počet platných hlasů 2.194 4. Volební účast 59,60% Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům Kandidát - přijmení, jméno hlasy % umístění 1. Mirek…


Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách prezidenta České republiky. Volby se konají v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  13. ledna 2018 od   8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou: okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622. Po příchodu do…


Město Vracov oznamuje zahájení zkušebního provozu kluziště na městském stadionu a to od pondělí 25.12. 2017. O vánočních svátcích 25.12. a 26.12. 2017 od 10:00 do 14:00 hodin je vstup zdarma. Provozní doba během vánočních svátků 2017 25.12.2017 10.00 – 14.00 hod. vstup zdarma 26.12.2017 10.00 – 14.00 hod. vstup…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, z MŠ Vracov, z DDM Vracov, ze zájmových…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 30.11. 2017. Prosíme o dodržení termínu.


Městský úřad Vracov oznamuje občanům, že od 20.11. 2017 do odvolání bude městský rozhlas Vracov mimo provoz z důvodu rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Vlkošské, nám. Míru a Bzenecké (rozvody rozhlasu jsou vedeny od radnice po sloupech veřejného osvětlení a rozvody rozhlasu budou během rekonstrukce přerušeny). Děkujeme za pochopení.


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 20. a 21. října 2017 za město Vracov. Výsledky celkem 1. Počet zapsaných voličů 3712 2. Počet odevzdaných obálek 2105 3. Počet platných odevzdaných hlasů 2098 4. Účast voličů v % 56,7   Počet hlasů odevzdaných jednotlivým stranám   počet hlasů  % pořadí 1.…

Archiv aktualit