Aktuality

Městský kulturní klub Vracov oznamuje, že na dobrovolném vstupném se ve Vracově v Kinematografu bratří Čadíků vybralo na Konto Bariéry 44.886,-Kč. Kinematograf i Město Vracov ještě jednou děkují.


Firma BITUNOVA spol. s r.o., která provádí opravu silnice I/54 - průtah městem - oznamuje, že práce opět začnou v úterý 16.7. 2019. Řidiči by měli očekávat omezení provozu. Firma předem děkuje za pochopení.


Dne 19. června 2019 se uskutečnilo hodnocení soutěžních vzorků jihomoravských potravin – 10. ročník o prestižní značku Regionální potravina Jihomoravského kraje, kde jsou výrobky zařazeny do devíti kategorií. Následně jsou ohodnocené výrobky přiřazeny ke dvanácti kategoriím systému soutěže o ocenění „ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2019“, jejíž kategorizace lépe vystihuje specifika skupin potravin.Ve 14. ročníku soutěže „ZLATÁ Chuť jižní Moravy…


Loni občané města Vracova odevzdali k recyklaci 13 108,68 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Vracov obdržel certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, hospodaření města v roce 2018, investice s dotací, články o obchvatu, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z…


Po prověření situace před zahájením opravy silničního povrchu ve Vašem městě konstatuji, že došlo k pochybení jedné z důležitých povinností zhotovitelské firmy – podle smlouvy má v dostatečném předstihu informovat správu města a regionu. Nedošlo k tomu. Nemám ani v nejmenším úmyslu se jako úředník schovávat a poukazovat na chybu druhého, je mi jasné, že pro Vás a pro občany Vracova „silnici opravuje ŘSD a to nám předem nic neřeklo“! Právě…


Dle vyjádření dodavatele firmy Bitunova – stavbyvedoucího pana Šurala, je současná oprava komunikace I/54 pouze dílčí. Následně po úpravě kanalizačních vpustí a vodovodních poklopů bude silnice v celé šířce překryta tzv. mikrokobercem. V žádném případě se nyní nejedná o konečnou úpravu vozovky. Jakékoliv další informace budou občanům ihned zveřejněny.


Komunikace I/54 je v majetku státu, stavbu provádí Ředitelství silnic a dálnic. Termín zahájení ani jiné informace město Vracov předem neobdrželo. Zjistili jsme stejně jako občané, že probíhají opravy komunikace až podle přítomnosti stavebních strojů. Dne 25.6. 2019 byl vyzván stavbyvedoucí k podání vysvětlení. Následně byly všechny dostupné informace zveřejněny v rozhlase a kabelová televizi. V případě obdržení jakýchkoli zpráv před…


Do soutěže Vesnice roku 2019 se v Jihomoravském kraji přihlásilo 18 obcí. Hodnocení provedla desetičlenná krajská hodnotitelská komise ve dnech 3.–7. 6. 2019. Do soutěže byla zařazena každá obec, která v termínu do 30. dubna 2019 podala řádně vyplněnou přihlášku. Všech 18 přihlášených obcí bylo hodnoceno v krajském kole na základě předem schválených podmínek soutěže. Každá obec měla na svou prezentaci vyčleněny 2 hodiny. Vracov byl hodnocen…


Město Vracov oznamuje občanům, že od 10.6. 2019 začnou probíhat práce na opravě povrchu  místních komunikací v ulici Radniční, Záhumenská a Baráky. Komunikace budou od 17.6. do 12.8. 2019 uzavřeny. Děkujeme za pochopení.


Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových, město Vracov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". V roce 2018 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM ve městě Vracov uspořeno…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 17.6. 2019. Prosíme o dodržení termínu.


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují zahájení letní sezóny na koupališti Vracov a to od pondělí 3.6. 2019 od 14:00 hod. V tento den 3.6. mají děti do 15 let vstup zdarma. Více o koupališti zde.


Jihomoravský kraj udělil další tři tituly Mistra tradiční rukodělné výroby. Nositelem titulu se pro tento rok stal i pan Pavel Petržela z Vracova za výrobu malých cimbálů. Blahopřejeme! Titul Mistra tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje v roce 2019 udělila Rada Jihomoravského kraje 18. dubna 2019 paní Marcele Hrabovské z Želešic za kraslice zdobené slaměnou intarzií, panu Pavlu Petrželovi z Vracova za výrobu malých cimbálů a panu Romanu…


Soutěž "Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018" má své vítěze. V kategorii drobných staveb se naše kaplička sv. Jana Nepomuckého umístila na 2. místě a Město Vracov obdrží cenu ve výši 10.000,- Kč. Děkujeme všem, kteří kapličce zaslali sms-hlas.

Archiv aktualit