Aktuality

Výsledky druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaného dne 14. a 15. října 2016 za město Vracov Výsledky celkem: 1. Počet zapsaných voličů 3734 2. Počet odevzdaných obálek 587 3. Počet platných odevzdaných hlasů 585 4. Účast voličů 15,67% Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům:   počet…


17. 10. 2016

Hodové poděkování

Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje stárkům a krojovaným, kteří se zúčastnili tradičních hodů. Dále děkuje vedení Městského kulturního klubu Vracov, hodovému výboru, Sboru dobrovolných hasičů Vracov, zaměstnancům Veřejně prospěšných služeb Vracov, Městské policii Vracov a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních vracovských hodů. Poděkování patří také divákům, že svou přítomností zvykosloví…


Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje konaných dne 7. a 8. října 2016 za město Vracov Výsledky celkem: 1. Počet zapsaných voličů 3730 2. Počet odevzdaných obálek 1092 3. Počet platných odevzdaných hlasů 1068 4. Účast voličů v % 28,63 Počet hlasů odevzdaných jednotlivým stranám   počet hlasů % pořadí 2. Občanská…


Volby se konají v pátek dne 14. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 15. 10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti okrsek č. 1: malý sál Městského kulturního klubu Vracov, nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna Domu s pečovatelskou službou Vracov, Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna Veřejně prospěšných služeb Vracov,  Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební místnosti  volič prokáže svou totožnost a státní…


03. 10. 2016

Informace pro voliče

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva Jm kraje a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016. Volby se konají v pátek 7.10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  8.10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti: okrsek č. 1: malý sál Městského kulturního klubu Vracov, nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna Domu s pečovatelskou službou Vracov, Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna Veřejně…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v prodejně potravin v ul. Drahy, v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v novinovém stánku v ul. Nádražní a v prodejně pekárny na nám. Míru. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města,  jubilanty, vítání dětí do života, týden knihoven, ohlédnutí za létem, z Masarykovy…


Městský kulturní klub s vracovskou chasou pořádají Vracovské hody s věncem a kačerem. Program: sobota 15. října 2016 Odchod krojovaných je ve 13:30 hodin od kulturního domu k radnici. Po povolení hodů odejde průvod pro mladé stárky na náměstí Míru a do ulice Lipinské. Hodová zábava se uskuteční od 20:00 hodin v hale sokolovny s dechovou hudbou Vracovjáci a spojenými cimbálovými muzikami. Předprodej vstupenek na sobotní hodovou zábavu bude od…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 15.9. 2016. Prosíme o dodržení termínu.


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2016. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit: hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu. Oba…


29. 08. 2016

Poděkování

Hospodáři letošních dožínek a dožínkový výbor děkují všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Vracovských letních slavností. Děkují všem souborům, krojovaným a muzikantům za vytvoření skvělé atmosféry. Dále děkují vinařům za otevření sklepů a pohostinnost. Poděkování patří také hasičům, rybářům, zaměstnancům MěÚ Vracov a MKK Vracov, pracovníkům VPS Vracov a Klubu důchodců za napečení výtečných koláčků. Děkují…


Město Vracov oznamuje občanům, že poskytuje transportní tašky na tříděný odpad. Tašky si můžete vyzvednout oproti podpisu na číslo popisné od 1.8. do 30.9. 2016 na Veřejně prospěšných službách Vracov v ulici Vypálené čp. 622. Tašky jsou určeny na plast, papír a sklo.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 1.8.2016 začnou probíhat práce na výstavbě vodovodního řadu k vinným sklepům v ulici Cihelné. Žádáme proto občany, aby v ulici Cihelné dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 25. července 2016 začnou probíhat práce na opravě chodníků v ulici Nádražní a v ulici Okružní po ulici V Koutě. Žádáme proto občany, aby v těchto ulicích dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v prodejně potravin ENAPO v ul. Drahy, v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v novinovém stánku v ul. Nádražní a v prodejně pekárny na nám. Míru (PUPI). V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, hospodaření města v roce 2015, jubilanty, vítání dětí do života, stavění…


Vážení vracovští občané, chtěli bychom Vás touto cestou požádat o zapůjčení fotografií pro nově připravovanou publikaci k 50. výročí povýšení Vracova na město. Máme zájem o fotografie, které jsou z let 1967 – 2016. Mohou to být fotografie města, jeho okolí, budov ve městě, ulic, kapliček, křížů, Božích muk, fotografie z kulturních akcí (hody, fašaňky, chození po šlahačce…), sportovních akcí, fotografie související s činností JZD a…

Archiv aktualit