Aktuality

Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě a v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města,  rozpočet města na rok 2017, úhrady polatků na rok 2017, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z Masarykovy základní…


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje občany, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa na rok 2017. Poplatky můžete uhradit hotově v účtárně v pondělí a středu od 7:00 do 15:30 hod., ve čtvrtek od 7:00 do 17:00 hod. a v pátek od 7:00 do 14:00 hod. nebo převodem na účet číslo: 190001427671/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo domu. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako loni. Poplatek za psa je 250,-Kč a poplatek za domovní odpad je…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 10.3. 2017. Prosíme o dodržení termínu.


V současné době pokračují práce na zpracování projektu pro územní řízení technické infrastruktury Olšíčka, které byly zahájeny již v roce 2015 a z důvodu nutnosti provedení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byly téměř rok přerušeny. V letošním roce předpokládáme zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení technické infrastruktury s následným vydáním…


Zveme Vás na Reprezentační ples města Vracova v sobotu 11.2. 2017 od 20:00 hodin ve sportovní hale ve Vracově. K tanci a poslechu hrají DH Vracovjáci a New Vermona. Zahájení plesu provedou žáci MZŠ Vracov polonézou. Cena vstupenky je 150,-Kč. Předprodej vstupenek je od 30.1. 2017 v infocentru Vracov. Předem děkujeme všem sponzorům za příspěvky do tomboly.


Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Vedoucí Veřejně prospěšných služeb Vracov, Vypálená 622, příspěvková organizace". Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny zde. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 16.2.2017.


Omlouváme se za tiskovou chybu ve Vracovském stolním kalendáři, kde jsou týdny svozu odpadu zaměněny. Nadále platí stejně jako v minulých letech, že liché týdny se odváží komunální odpad a sudé týdny bioodpad. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov přijímá podněty občanů ke zpracování nového územního plánu města Vracova. Uveďte tyto informace: - Jméno, příjmení a bydliště - Seznam pozemků, jejich parcelní čísla, kultura a výměra - Navrhovaná změna ve využití pozemku K návrhům a podnětům můžete využít formuláře, který je k dispozici zde. Termín pro podání písemných podnětů na Městský úřad Vracov je do 15. února 2017.


Zastupitelstvo města Vracova na svém zasedání v pátek 9.12. 2016 vzalo na vědomí architektonickou studii multifunkční stavby „Obecní dům Vracov“. Blíže se s touto studií můžete seznámit zde.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v prodejně potravin v ul. Drahy, v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v novinovém stánku v ul. Nádražní a v prodejně pekárny na nám. Míru. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města,  jubilanty, vítání dětí do života, Ohlédnutí za týdnem knihoven, Pečovatelská služba,…


Vzhledem k pokračujícímu epidemickému výskytu infekční žloutenky v Jihomoravském kraji informuje Krajská hygienická stanice veřejnost o základních zásadách prevence dalšího šíření nemoci. V Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi. Opatření…


Město Vracov oznamuje, že je v prodeji nový stolní vracovský kalendář na rok 2017. Naleznete v něm spoustu krásných fotek z různých akcí, důležitá telefonní čísla a další informace. Cena kalendáře je 50 Kč. Prodejní místa jsou: infocentrum, pekárna v Okružní ul., prodejna pekárny na náměstí Míru, novinový stánek v ulici V Koutě a novinový stánek v Nádražní ulici.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 25.11. 2016. Prosíme o dodržení termínu.


Město Vracov oznamuje občanům, že byly zahájeny práce na opravě chodníku podél železniční trati. Předpokládaný termín ukončení je 10.12. 2016. Žádáme proto občany, aby v tomto úseku dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitel/ředitelka Základní umělecké školy Vracov. Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce (na nám. Míru) a na úřední desce na internetových stránkách města www.mestovracov.cz. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 21. listopadu  2016.

Archiv aktualit