Aktuality

Město Vracov a Pečovatelská služba Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb ve středu 5.10. 2016 od 8:00 do 11:00 hod. v ulici Luční čp. 1590 (DPS). Program: vážení, měření tlaku, měření cukru v krvi, první pomoc, rukodělné výrobky, drobné občerstvení. Dále: prezentace lékáren, prohlídka prostor DPS, vzorky a poradenství odborné firmy, prezentace společnosti zabývající se domácí zdravotní péčí.


Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst a to: referent/ka pro dotace a rozvoj města a asistent/ka starosty a tajemnice. Podrobné podmínky jsou uveřejněny na úřední desce (na nám. Míru vedle autobusové zastávky) a na úřední desce na internetových stránkách města www. mestovracov.cz. Bližší informace podá Ing. Miroslava Brhelová, tajemnice MěÚ Vracov, na tel. 518 628 181. Lhůta pro…


Městský kulturní klub s vracovskou chasou pořádají Vracovské hody s věncem a kačerem. Program: sobota 15. října 2016 Odchod krojovaných je ve 13:30 hodin od kulturního domu k radnici. Po povolení hodů odejde průvod pro mladé stárky na náměstí Míru a do ulice Lipinské. Hodová zábava se uskuteční od 20:00 hodin v hale sokolovny s dechovou hudbou Vracovjáci a spojenými cimbálovými muzikami. Předprodej vstupenek na sobotní hodovou zábavu bude od…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 15.9. 2016. Prosíme o dodržení termínu.


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2016. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit: hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu. Oba…


29. 08. 2016

Poděkování

Hospodáři letošních dožínek a dožínkový výbor děkují všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Vracovských letních slavností. Děkují všem souborům, krojovaným a muzikantům za vytvoření skvělé atmosféry. Dále děkují vinařům za otevření sklepů a pohostinnost. Poděkování patří také hasičům, rybářům, zaměstnancům MěÚ Vracov a MKK Vracov, pracovníkům VPS Vracov a Klubu důchodců za napečení výtečných koláčků. Děkují…


Město Vracov oznamuje občanům, že poskytuje transportní tašky na tříděný odpad. Tašky si můžete vyzvednout oproti podpisu na číslo popisné od 1.8. do 30.9. 2016 na Veřejně prospěšných službách Vracov v ulici Vypálené čp. 622. Tašky jsou určeny na plast, papír a sklo.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 1.8.2016 začnou probíhat práce na výstavbě vodovodního řadu k vinným sklepům v ulici Cihelné. Žádáme proto občany, aby v ulici Cihelné dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 25. července 2016 začnou probíhat práce na opravě chodníků v ulici Nádražní a v ulici Okružní po ulici V Koutě. Žádáme proto občany, aby v těchto ulicích dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v prodejně potravin ENAPO v ul. Drahy, v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v novinovém stánku v ul. Nádražní a v prodejně pekárny na nám. Míru (PUPI). V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rdy města, hospodaření města v roce 2015, jubilanty, vítání dětí do života, stavění…


Vážení vracovští občané, chtěli bychom Vás touto cestou požádat o zapůjčení fotografií pro nově připravovanou publikaci k 50. výročí povýšení Vracova na město. Máme zájem o fotografie, které jsou z let 1967 – 2016. Mohou to být fotografie města, jeho okolí, budov ve městě, ulic, kapliček, křížů, Božích muk, fotografie z kulturních akcí (hody, fašaňky, chození po šlahačce…), sportovních akcí, fotografie související s činností JZD a…


08. 06. 2016

Projekt Kniha do vlaku

Od 7. června 2016 se Městská knihovna Vracov připojila k projektu Kniha do vlaku. Zařadila se tak k 37 knihovnám po celé České republice, které tuto novou službu realizovaly. Jedná se o regál s knihami z naší knihovny, který je umístěn v budově místního nádraží ČD. Cestující si mohou knížky zdarma půjčit a po přečtení vrátit zpět. Chceme tak zpříjemnit cestujícím dlouhou jízdu vlakem a zároveň dát starším knihám šanci najít si svého…


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují občanům, že ve středu 8.6. 2016 ve 13.00 hodin bude zahájen provoz koupaliště Vracov. Ve středu 8.6. 2016 bude pro děti do 15 let vstup zdarma jako dodatečný dárek ke Dni dětí. Kolektiv zaměstnanců VPS Vracov se těší na Vaši návštěvu.


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2016. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit: hotově v účtárně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu. Oba poplatky…


Město Vracov upozorňuje občany, že firma Ekor Kyjov provedla kontrolu popelnic s tuhým komunálním odpadem a zjistila, že 30% občanů netřídí biodpad a ukládá jej do popelnic s tuhým komunálním odpadem. Upozorňujeme proto občany, že při nálezu biodopadu v popelnicích s komunálním odpadem, nebudou tyto popelnice vyvezeny. Dotyční občané pak budou muset popelnice s odpadem odvézt na vlastní náklady do sběrného dvoru. V případě, že vám nestačí…

Archiv aktualit