Aktuality

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI Z DŮVODU COVID-19? NE Volíte v běžné volební místnosti jako obvykleVolíte ve dnech 2. a 3. října 2020. Volba do přenosné volební schránky - Pouze ze závažných důvodů (například úraz nebo dlouhodobá nemoc), které Vám znemožňují navštívit volební místnost. Požádejte obecní úřad nebo volební komisi. Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020. MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU…


Zastupitelstvo města Vracova na zasedání dne 2. září 2020 jednohlasně rozhodlo, že se z důvodů epidemiologického šíření nákazy Covid-19 v letošním roce NEUSKUTEČNÍ tradiční CÍSAŘSKÉ HODY S VĚNCEM A KÁČEREM, které se měly konat ve dnech 17. a 18. října 2020. S ohledem na panující situaci a vládní nařízení by nebylo možné dodržet epidemiologické a hygienické podmínky, a to jak ve venkovních tak i vnitřních prostorách. Zastupitelstvo…


Informace o možnosti voličů žádat o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční 2. a 3. října 2020. Volič, který ve dnech voleb do zastupitelstva kraje nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (tzn. v místě svého trvalého pobytu), může podle ust. § 26a zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů požádat…


Agentura pro občany, která každý první čtvrtek v měsíci poskytovala odborné sociální poradenství na vracovské radnici, oznamuje, že z důvodu rekonstrukce prostor MěÚ Vracov nemůže poskytovat poradenství ve Vracově až do konce roku 2020. Najdete nás na adrese: Agentura pro občany,  Za Stadionem 1358, Kyjov. Tel.: 518 324 557, 739 084 422


Český statistický úřad oznamuje, že v termínu od 1. 9. 2020 do 26. 10. 2020 proběhne Integrované šetření v zemědělství u zemědělských subjektů sídlících ve Vracově. Tazatel se bude prokazovat průkazem tazatele a občanským průkazem. Ověření tazatele je možné na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Více na webu www.czso.cz


Loni občané města Vracova odevzdali k recyklaci 3 599,90 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Vracov obdržel certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky…


Městský úřad Vracov oznamuje, že od 10. srpna 2020 bude realizována rekonstrukce kanceláří a elektrických rozvodů v objektu radnice. Žádáme proto občany, aby si po dobu rekonstrukce sjednávali schůzky s jednotlivými zaměstnanci MěÚ předem telefonicky, popř. e-mailem. Kanceláře starosty, tajemníka, sekretariátu, odboru hospodářskosprávního a Vracovské televize naleznete po dobu rekonstrukce v přízemí zadní části radnice. Městská policie Vracov…


30. července 2020 oslavila paní Anna Presová z Vracova stoleté narozeniny. K tomuto krásnému životnímu jubileu jí poblahopřáli za všechny občany města Vracova starosta Jaromír Repík, zastupitel Zdeněk Lukeš a za Sbor pro občanské záležitosti Miroslava Glacová. Paní Anna Presová pro všechny známá jako „tetička Na domě“ je obdivuhodně svěží a jasné mysli, což potvrdila ve svém vyprávění, které je plné různých vzpomínek na doby…


Vedení Vracova nesouhlasí s plánovanou rekonstrukcí železničních přejezdů ve městě. Ty jsou teď tři, prostřední chce Správa železnic do budoucna zrušit, silnice by po úpravě nebyla průjezdná. Vedení města se bojí, že se tím zkomplikuje doprava v celém městě. Po silnicích jezdí denně odhadem tisíce aut, které míří z okolních obcí do Hodonína. Více v reportáži a článku České televize "Jeden přejezd zruší a dva opraví. Vracovu se ale…


Dne 13. 7. 2020 byla zahájena stavba "Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov". V podkroví budou umístěny 3 odborné učebny s kabinety a hygienické zázemí. Jedná se o učebnu chemie a biologie, učebnu fyziky a počítačovou učebnu s kapacitou 3 x 30 žáků. Výstavbou dojde ke zlepšení výukových podmínek. Podkrovní nástavba je řešena ve shodném stylu s původním tvarem střech, dochází pouze ke zvýšení hmoty podezdívky a šikmých střech o cca…

Archiv aktualit