Aktuality

MěÚ Vracov účtárna upozorňuje občany, kteří ještě neuhradili poplatky za domovní odpad a za psa za rok 2017, že jejich splatnost je do 30.9. 2017. Poplatek za domovní odpad za osobu a rok je 450,-Kč a poplatek za psa je 250,-Kč. Poplatky můžete uhradit hotově v účtárně MěÚ Vracov nebo převodem na účet číslo: 19-0001427671/0100 jako variabilní symbol použijte číslo domu. V případě jakýchkoli dotazů volejte tel. 511 147 306 - paní Mařáková Svatava.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 18. září 2017 začnou probíhat práce na rekonstrukci chodníku v ulici Okružní a Na Rybníčku. Žádáme proto občany, aby v průběhu prací dbali v těchto ulicích zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov oznamuje občanům, že od 19. září 2017 začnou probíhat práce na opravě komunikace v ulici Zahradské. Žádáme proto občany, aby v průběhu prací dbali v této ulici zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 18.9. 2017. Prosíme o dodržení termínu.


Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav 50 let města. Děkuje vedoucí MKK paní Janě Fridrichové, všem účinkujícím, autorce pořadu „Vracovjáci Vracovjákom“ paní Markétě Lukešové. Děkuje zaměstnancům VPS, MěÚ, MKK,  Městské policie, hasičům a mnoha dalším, kteří pomáhali s organizací oslav. Dále děkuje všem krojovaným v dožínkovém průvodu. Děkuje vinařům za otevření sklepů,…


Město Vracov oznamuje, že v infocentru byl zahájen prodej nové publikace Vracov padesát let městem 1967-2017. Cena knihy je 300,- Kč.


Prosíme všechny zájemce o stánkový prodej na vracovských hodech 14. a 15. října 2017, aby se nahlásili předem na telefonu 511 147 314 nebo na e-mailovou adresu: infocentrum@mestovracov.cz. Děkujeme.


Vracov 50 let městem pátek 25.8. 2017 - na náměstí naproti radnice 18:00 Vracovjáci Vracovjákom - zábavný pořad, v němž se představí všechny vracovské spolky a sbory, jak je neznáte. Pomyslnou třešničkou pátečního programu bude slavnostní křest nové publikace o Vracově. Role kmotra se zhostí herec pan Josef Somr, místní rodák a patriot. 20:00 Koncert Petra Koláře 22:00 Letní zábava s Vermonou sobota 26.8. 2017 14:00 Žehnání…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě a v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, hospodaření města za rok 2016, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z DPS, z knihovny, z Masarykovy základní školy, z MŠ…


Městská knihovna Vracov oznamuje, že bude ve dnech od 26.6. do 10.7. 2017 zavřena z důvodu revize knižního fondu. Otevřeno bude opět od úterý 11.7. 2017 a to už v prázdninovém provozu. Tudíž prosíme čtenáře, aby se předzásobili knihami a děkujeme za pochopení.


09. 06. 2017

Mapový portál

Město Vracov oznamuje, že zpřístupnilo pro občany mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, územní plán, katastrální mapu, inženýrské sítě, technickou mapu, ortofotomapu a další informace. Veškerý obsah má pouze informativní charakter a nenahrazuje projednané a vydané územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklady. Nenahrazuje také vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí k jejich vedení.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 16.6. 2017. Prosíme o dodržení termínu.


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují, že koupaliště je otevřeno od 1.6. 2017. Vstup dětí je 1. června k jejich svátku zdarma. Provozní doba koupaliště na letní sezónu 2017: červen: pondělí-pátek 14.00 – 20.00 hod. a sobota-neděle 11.00 – 20.00 hod. červenec: pondělí-neděle 10.00 – 21.00 hod. srpen: pondělí-neděle 10.00 – 20.00 hod. Pracovníci VPS se těší se na Vaši návštěvu a přejí Vám příjemně strávené chvíle na…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě a v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města,  rozpočet města na rok 2017, úhrady polatků na rok 2017, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z Masarykovy základní…


Městský úřad Vracov - účtárna upozorňuje občany, že vybírá poplatky za domovní odpad a za psa na rok 2017. Poplatky můžete uhradit hotově v účtárně v pondělí a středu od 7:00 do 15:30 hod., ve čtvrtek od 7:00 do 17:00 hod. a v pátek od 7:00 do 14:00 hod. nebo převodem na účet číslo: 190001427671/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo domu. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako loni. Poplatek za psa je 250,-Kč a poplatek za domovní odpad je…

Archiv aktualit