Vyhlášky a nařízení

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města Vracova.


OZV č. 1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vracov.


OZV č. 1/2017

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích.


OZV č. 1/2016

o nočním klidu


OZV č. 3/2015

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích.


OZV č. 2/2015

o zákazu požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek a jedů na veřejném prostranství.


OZV č. 1/2015

o regulaci provozní doby hostinských provozoven.


OZV č. 1/2013

o odchylném vymezení doby nočního klidu.


OZV č. 7/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


OZV č. 6/2012

o regulaci hlučných činností.


OZV č. 5/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 1/2010, Požární řád obce.


OZV č. 4/2012

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích.


NO č. 3/2012

kterým se vydává tržní řád.


OZV č. 2/2012

o zajištění ochrany životního prostředí.


OZV č. 1/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vracova č. 3/2011.


OZV č. 3/2011

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vracova č. 4/2010, o místních poplatcích.