Rada města

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu města. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.


Kontakt

nám. Míru 202, 696 42 Vracov


Složení rady

Fridrich Petr místostarosta SNK mistostarosta@mestovracov.cz
Hlavsa Zdeněk Mgr. radní ČSSD  
Lunda Martin radní KSČM  
Martinek Jan Ing. radní KDU-ČSL  
Repík Jaromír starosta SNK starosta@mestovracov.cz

Aktuální usnesení

Výpis usnesení z 42. schůze Rady města Vracova konané dne 18.6.2020.
Termín zasedání rady

Příští schůze rady města se uskuteční 2.7.2020.