Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vracov

Adresa, kontakty.


Adresa

SDH Vracov
Vypálená 622
696 42 Vracov

e-mail: hasici.vracov@seznam.cz


Kontakty:

Velitel jednotky: Pavel Raiskup mobil: 773 461 350
Starosta SDH: Ondřej Repík mobil: 603 156 383
Vedoucí mládeže: Martin Čermák mobil: 604 119 120
Správce areálu Březíčko: Jiří Polášek mobil: 605 464 143

Dotace

Jihomoravský kraj finančně podpořil činnost SDH Vracov.

Doplnění výstroje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vracov

Projekt byl zaměřen na zvýšení akceschopnosti výjezdové jednotky a ochranu jejích členů. Byly pořízení 3 zásahové oděvy, 3 páry zásahové obuvi a 2 ks ochranné masky a 3 ks ochranné kukly. Celkový náklad na doplnění výstroje činil 72.304 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z programu Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH města a obcí na období 2013-2016 částkou 40.000 Kč.

Dovybavení kroužku mladých hasičů

Cílem projektu bylo pořízení hasičského vybavení pro požární sport mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů Vracov. Celkové náklady projektu činily 51.963 Kč a byly spolufinacovány Jihomoravským krajem z programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016 v částce  28.700 Kč