Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vracov

Adresa, kontakty.


Adresa

SDH Vracov
Vypálená 622
696 42 Vracov

e-mail: hasici.vracov@seznam.cz


Kontakty:

Velitel jednotky: Stanislav Čabla mobil: 775 934 659
Starosta SDH: Michal Plášek mobil: 777 962 643
Vedoucí mládeže: Michal Plášek mobil: 777 962 643
Jednatel: Jiří Polášek mobil: 605 464 143

Dotace

Jihomoravský kraj finančně podpořil činnost SDH Vracov.

 

Pořízení věcných prostředků, autonomní dýchací přístroj vzduchový

Dotace ve výši 140.000 Kč byla poskytnuta na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, schváleného Radou Jihomoravského kraje a byla použita na „Pořízení věcných prostředků, autonomní dýchací přístroj vzduchový“. Bylo pořízeno 6 ks autonomních dýchacích přístrojů vzduchových. Tím je zajištěna akceschopnost jednotky i ochrana jejích členů.

Doplnění výstroje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vracov

Projekt byl zaměřen na zvýšení akceschopnosti výjezdové jednotky a ochranu jejích členů. Byly pořízení 3 zásahové oděvy, 3 páry zásahové obuvi a 2 ks ochranné masky a 3 ks ochranné kukly. Celkový náklad na doplnění výstroje činil 72.304 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z programu Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH města a obcí na období 2013-2016 částkou 40.000 Kč.

Dovybavení kroužku mladých hasičů

Cílem projektu bylo pořízení hasičského vybavení pro požární sport mladých hasičů Sboru dobrovolných hasičů Vracov. Celkové náklady projektu činily 51.963 Kč a byly spolufinacovány Jihomoravským krajem z programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016 v částce  28.700 Kč