Organizační struktura MěÚ Vracov

V organizační struktuře úřadu jsou pod názvy jednotlivých odborů vnořeny jejich konkrétní náplně působnosti, které tyto odbory vykonávají, formuláře a kontakty na ně.


Organizační řád

Organizační řád, právní postavení orgánů obce, organizace a řízení městského úřadu, obsah činnosti městského úřadu a společná ustanovení.


Starosta

Působnost, kontakty, úřední hodiny.


Tajemník

Působnost, kontakty, úřední hodiny.


Odbor hospodářskosprávní

Matrika a ohlašovna, Účtárna, Majetkové oddělení a jejich působnost, kontakty, úřední hodiny, manuály, formuláře.


Odbor investic

Působnost, kontakty, úřední hodiny, formuláře.


Odbor výstavby a zemědělství

Stavební úřad a jeho působnost, kontakty, úřední hodiny, manuály, formuláře.


Městská policie

Působnost, kontakty, úřední hodiny.


Vracovská televize

Základní informace, kontakt, jak podat reklamu do Vracovské televize.