Územní plán města Vracov

Územní plán města Vracov, změny ÚPM Vracov, projednání návrhu změny ÚPM Vracov.

Regulační plán Ernestovská humna, Územní studie Vracov, náměstí Míru - jižní část, Územní studie Vracov - Olšíčka.

Územní plán je k nahlédnutí na MěÚ Vracov - odbor výstavby a zemědělství v úředních hodinách.


Formulář na podněty občanů ke zpracování nového územního plánu města Vracova

Město Vracov přijímá podněty občanů ke zpracování nového územního plánu města Vracova. Uveďte tyto informace:

- Jméno, příjmení a bydliště

- Seznam pozemků, jejich parcelní čísla, kultura a výměra

- Navrhovaná změna ve využití pozemku

K návrhům a podnětům můžete využít formuláře, který je k dispozici na stránkách města. Termín pro podání písemných podnětů na Městský úřad Vracov je do 15. února 2017.Více na www.mestokyjov.cz

Více na stránkách Městského úřadu Kyjov Odboru územního plánování.