Dotace

Jihomoravský kraj finančně podpořil ve Vracově tyto akce.


Dotace na realizaci projektu "Územní plán Vracov"

Cílem projektu je vypracování  nového územního plánu města Vracova pro rozvoj území obce a ochranu hodnot jejího území. Celkové náklady projektu činí 410.190 Kč a jsou spolufinancovány Jihomoravským krajem z programu „Dotace obcím na zpracování územních plánů 2017“ v částce  200.000 Kč


Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města Vracova

Město Vracov v rámci tohoto projektu zabezpečilo provoz Informačního centra v letní turistické sezóně během pracovního týdne, o sobotách a státních svátcích. Dále pořídilo překlad webových stránek města do anglického a německého jazyka a   nové propagační předměty – hrníčky se znakem města Vracova. Projekt byl podpořen dotací ve výši 40.000 Kč z programu "Podpory zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2017"


Obnova kříže Sv. Michaela

V rámci projektu bylo provedeno odstranění poškození litinového kříže na pískovcovém soklu a mramorové desky s postavou sv. Michaela. Celkové výdaje projektu činily 40.172 Kč, akce byla spolufinancována Jihomoravským krajem z programu "Podpora památek místního významu v roce 2017" v částce 20.000 Kč


Oprava barevného sgrafita

V rámci projektu byla provedena oprava barevného sgrafita Svatební veselí z roku 1950 od akademického malíře Rudolfa Gajdoše umístěného na čelní zdi objektu vracovské radnice.
 Náklad na opravu ve výši 144.000 Kč byl uhrazen z dotace Jihomoravského kraje.


Nákup technického vybavení pro konání výstav vína

Pořízení 2 ks chladících boxů na víno umožní konání besed a výstav o víně. Vitríny slouží k uchování správné teploty vína při degustacích. Projekt je zaměřen na propagaci vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji. Na celkové výdaje projektu 145.200 Kč byla použita dotace ve výši 55.100 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu na podporu vinařství a vinohradnictví JMK 2016.


Obnova dvou křížů v ul. Husova a Vlkošská

V rámci projektu bylo provedeno odstranění poškození dvou křížů z roku 1902 a 1917. Celkové výdaje projektu činily 81.191 Kč, akce byla spolufinancována Jihomoravským krajem z programu Podpora památek místního významu v roce 2016 v částce 32.000 Kč


Vracov ulice Cihelná, prodloužení vodovodního řadu

Stavbou vodovodního řadu délky 177 bm  do přírodního areálu vinných sklepů lokalita Cihelná bylo dosaženo zásobování pitnou vodou. Celkový náklad 451.959 Kč byl z části hrazen  z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 100.000 Kč