Archiv aktualit

Volby se konají v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.Volební místnosti jsou: - okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57 - okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 - okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným…


Zveme všechny občany, zájmové spolky, skupiny a jednotlivce, studenty i důchodce na společné plánování rozvoje města. Přijďte se podělit o své myšlenky a nápady pro lepší budoucnost města ve čtvrtek 28. března 2019 v 17:30 hod. v malém sále KD ve Vracově. Cíl setkání: poznat město z různých pohledů pojmenovat slabé a silné stránky, problémy a nedostatky využít toho, co víme a umíme a co u nás funguje naplánovat, jak bude naše…


Prosíme všechny zájemce o stánkový prodej na vracovských hodech 20. a 21. října 2018, aby se nahlásili předem na telefonu 511 147 314 nebo na e-mailovou adresu: infocentrum@mestovracov.cz. Děkujeme.


Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo vedoucí Pečovatelské služby Vracov. Podrobné podmínky a  požadavky jsou uveřejněny na úřední desce. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 21.3. 2018.


18. 10. 2017

Informace pro voliče

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se konají v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb: ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově kulturního domu na náměstí Míru čp. 57 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Baráky, Bzenecká, Cihelná, Hlinická, J. Husa,…


Městský kulturní klub Vracov Vás zve na divadelní představení Smím prosit?, které se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2017 v 19:00 hod. v kinosále kulturního domu ve Vracově. V bláznivé komedii o životních strastech a radostech jednoho starého mládence se představí Jan Révai, Robert Jašków, Martin Polách, Kateřina Janečková a Petr Pěknic. Předprodej lístků v informačním centru města Vracova. Cena vstupenky je 360 Kč.


Město Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa investiční referent/ka. Podrobné podmínky jsou uveřejněny zde. Bližší informace podá Ing. Miroslava Brhelová, tajemnice MěÚ Vracov, na tel. 518 628 181. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 3. května 2017.


Město Vracov a Pečovatelská služba Vás srdečně zvou na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb ve středu 5.10. 2016 od 8:00 do 11:00 hod. v ulici Luční čp. 1590 (DPS). Program: vážení, měření tlaku, měření cukru v krvi, první pomoc, rukodělné výrobky, drobné občerstvení. Dále: prezentace lékáren, prohlídka prostor DPS, vzorky a poradenství odborné firmy, prezentace společnosti zabývající se domácí zdravotní péčí.


Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst a to: referent/ka pro dotace a rozvoj města a asistent/ka starosty a tajemnice. Podrobné podmínky jsou uveřejněny na úřední desce (na nám. Míru vedle autobusové zastávky) a na úřední desce na internetových stránkách města www. mestovracov.cz. Bližší informace podá Ing. Miroslava Brhelová, tajemnice MěÚ Vracov, na tel. 518 628 181. Lhůta pro…


Sbor ddobrovolných hasičů Vracov Vás srdečně zve na 3. ročník vaření kotlíkového guláše O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA. Souboje o pohár se zúčastní 15 soutěžních týmů, které předvedou své kvality ve vaření. Guláš bude připravován na ohni pod širým nebem. Odpolední program pro malé i velké. Akci bude moderovat Petr Fridrich z rádia Čas, k tanci a poslechu zahraje AGENTURA TAROCK. Vstup zdarma (od 19:00 hod. vstup 20,-Kč). Přísun energie…


Starosta města Vracova pan Jaromír Repík svolává X. veřejné zasedání Zastupitelstva města Vracova, které se bude konat v pátek 10. června 2016 v 18:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Vracov. PROGRAM: Zahájení Kontrola usnesení Zpráva o činnosti rady Projednání závěrečného účtu města Vracova za rok 2015 2. úprava rozpočtu města Majetkoprávní věci Organizační záležitosti Diskuze Usnesení Závěr


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 15.6. 2016. Prosíme o dodržení termínu.


Město Vracov upozorňuje občany na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 14/1999, která upravuje stání a parkování v katastru města. Na základě této vyhlášky je zakázáno vjíždět vozidly na veřejnou zeleň a jejich následnému parkování mezi komunikací a nemovitostmi. Občanům, kteří nemají možnost parkování vozidel na vlastním pozemku, vyšlo město vstříc tím, že si mohou zažádat bezplatně o souhlas k vybudování odstavné plochy na obecním…


Mateřská škola Vracov oznamuje, že zápis dětí do Mateřské školy Vracov pro školní rok 2016/2017 se uskuteční ve dnech 18. a 19. května 2016 v době od 10:00 do 15:30 hodin. K zápisu se dostaví děti narozené nejpozději 31. 12. 2013!


Městská knihovna Vracov a Informační centrum města Vracova informují, že v úterý 10.5. 2016 bude zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Zpět na aktuality