Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Vladimíru Škaloudovou.


Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 2628/11 o výměře 20 m2 v obci a katastrálním území Vracov na dobu určitou 10 let (dle přílohy).


24. 06. 2019

Záměr města prodat pozemek

Prodej pozemku parc. č. 3104/26, který vznikl dle geometrického plánu č. 2472-202/2019 z části pozemku parc. č. 3104/1 v obci a katastrálním území Vracov (dle přílohy).


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Davida Korčeka.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) při akci: Vracov - hody.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 27.6.2019 v části města (dle přílohy - lokalita ul. Polní, Bzenecká, Cihelná, J.Husa).12. 06. 2019

Záměr města prodat pozemek

Prodej pozemku parc. č. 1784/2 v obci a kat. území Vracov (dle snímku mapy).


12. 06. 2019

Záměr města prodat pozemek

Prodej pozemku parc.č. 601/2 v obci a kat. území Vracov (dle snímku mapy).


Pronájem části pozemku parc. č. 24 v obci a kat. území Vracov (dle snímku mapy).


Dražba nemovitostí v obci a kat. území Vracov.


Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje (zveřeněna veřejná vyhláška, opatření obecné povahy a příloha).