Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Dražba nemovitostí v obci a k.ú. Vracov.


Prodej pozemku p.č. 874/2 v obci a k.ú. Vracov (dle geometrického plánu).Dražba movitých věcí (motocyklů).


Dražba movité věci (automobilu).


Informace o době a místě konání voleb prezidenta České republiky

Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů.


17. 10. 2017

Upozornění E.ON Distribuce, a.s.

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy.