Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Rozhodnutí (vodní dílo „Bzenec - zkapacitnění řadu II. etapa“)


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Terezu Novotnou.


13. 02. 2019

Sdělení Městského úřadu Vracov

Sdělení k možnosti nahlížet do záměru „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“, který bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.


Oznámení, že záměr „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“
bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.


Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro právní nástupce po zemřelém JUDr. Jaroslavu Vázlerovi.


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Terezu Novotnou.


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Miroslava Nováka.Vyrozumění - oprava zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Vracov.


Oznámení o zveřejnění návrhu "Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018", včetně návrhu.