Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.10. 03. 2017

Záměr města pronajmout pozemek

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 v obci a k.ú. Vracov (dle snímku mapy).


Dražba nemovitostí v obci Jindřichov a kat. území Jindřichov ve Slezsku.


Dražba nemovitostí v obci a k.ú. Vracov.


10. 02. 2017

Záměr města prodat majetek

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 343 v obci a k.ú. Vracov (dle snímku mapy).


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.


19. 12. 2016

Upozornění společnosti ČEPS, a.s.

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon).