Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Přerušení dodávky elektrické energie dne 10.7.2018 v severní části města (dle snímku mapy).


Starosta města Vracov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa tajemník/tajemnice Městského úřadu Vracov


Přerušení dodávky elektrické energie dne 29.6.2018 ve středojižní části města (dle snímku mapy).


Přerušení dodávky elektrické energie dne 27.6.2018 v jižní části města (dle snímku mapy).


Pronájem části pozemku dle snímku mapy v obci a k.ú. Vracov.


Nemovitosti v obci a k.ú. Vracov.Přerušení dodávky elektrické energie dne 25.6.2018 v jihovýchodní části města (dle snímku mapy).


Dražba nemovitostí v obci Jindřichov a katastrálním území Jindřichov ve Slezsku.

21. 05. 2018

Oznámení Města Vracov

Oznámení o vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav na části katastrálního území Vracov (pozemek KN p. č. 3752/54).


Záměr prodat pozemek p.č. 4035 v obci a k.ú. Vracov.


Přerušení dodávky elektrické energie dne 15.5.2018 v části ul. Cihelná a Polní (dle snímku mapy).