Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Terezu Jakšovou.


Oznámení o zahájení stavebního řízení - Vracov - rekonstrukce MK ul. Radniční, Záhumenská a BarákyZveřejnění nabídky pozemků k pronájmu/propachtování.01. 10. 2018

Záměr města prodat pozemek

Prodej pozemku parc. č. 3510/2 v obci a k.ú. Vracov.
Opakovaná dražba nemovitostí v obci a k.ú. Vracov.


Odročení dražebního jednání nařízeného usnesením čj. 97EX 244/17-31 ze dne 10.7.2018, a to na neurčito.