Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Odročení dražby na neurčito (dražba se měla konat dle Usnesení Soudního exekutora JUDr. Petra Kociána č.j. 137Ex 10382/16-39 ze dne 22.09.2017).Záměr města prodat pozemek v obci a k.ú. Vracov (dle snímku mapy).


Dražba nemovitostí v obci a k.ú. Vracov.


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy.


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy.


Těžba v lese.


Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů (Bobr evropský).


Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů.


Dražba nemovitostí v obci a k.ú. Vracov.


Přerušení dodávky elektrické energie dne 16.11.2017 v části ul. Lomená (v jižní části dle snímku mapy).