Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Výzva k podání nabídky na stavební práce na akci:  „Vracov – oprava komunikace ul. Zahradská“

Vyzýva k podání nabídky na stavební práce na akci: „Rekonstrukce kotelny DPS Vracov“


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 28.7.2017 v části města (dle snímku mapy).


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.7.2017 v části města (dle snímku mapy).


Dražba nemovitosti v obci a k.ú. Vracov.


Nabídka pozemků k pronájmu/propachtování.Zaměr uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva věcného k pozemkům v obci a k.ú. Vracov (dle snímku mapy).