Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.
Akualizace BPEJ - oznámení.


Aktualizace BPEJ - mapa.


Dražba movité věci.


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Antonína Huserka.


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Renatu Huserkovou.


Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby: "VRACOV - rekonstrukce chodníků ul. Okružní, Na Rybníčku a Jiráskova" na pozemcích v k.ú. VracovZpráva auditora


Skutečné plnění rozpočtu za rok 2016.Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.5.2017 v části ul. Strážnická (dle snímku mapy).


Zaměr prodeje pozemku v obci a k.ú. Vracov (dle snímku mapy).


Nabídka pozemků k pronájmu/propachtování.