Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů.


Dražba nemovitostí v obci Jindřichov a kat. území Jindřichov ve Slezsku.


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Vracov - rekonstrukce ul. Zahradská


Rozhodnutí o umístění stavby (Bzenec – rekonstrukce výtlačného řádu – SO 01 Rekonstrukce výtlačného řádu P1 – 2. část)


Opatření obecné povahy.Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).


kterou se vyhlašuje odchylný postup pro usmrcování špačka obecnéhoOznámení o společném jednání o návrhu ÚP Vracov, které se uskuteční dle 19.9.2017.


21. 08. 2017

Volby do Parlamentu ČR v roce 2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Vracov a o minimálním počtu členů okrskové volební komise.Zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu/propachtování.