Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy, a to ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice v místě km cca 37,405 - 37,600 (stavba „Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“) - včetně přílohy.


Přerušení dodávky elektrické energie dne 7.10.2020 v části města: ul. Potoční; ul. Spojovací netýká se č.p.706); ul. Osmecká; ul. V Koutě; ul. P. Bezruče; část ul. Sportovní obě strany od č.p.475 a č.p.805 po č.p.1102 a č.p.1215; na ul. B. Němcové č.p.342; na ul. Nádražní č.p.1225; část ul. Okružní obě strany od vlakového nádraží po č.p.464 a č.p.1003, včetně č.p.560 (dle snímku mapy).

Dražba nemovitostí v obci a katastrálním území Skoronice.Dražba nemovitostí v obci a katastrálním území Vracov a v obci a katastrálním území Bzenec.Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Františka Krista


Rozhodnutí č.j. OSDŽA110261/20/348 ze dne 18.08.2020 - schválení stavebního záměru na stavbu: VRACOV - rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky.


17. 08. 2020

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku parc. č. 3104/28 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 2759-396/2020, v obci a kat. území Vracov.Stanovení odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného.