Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


24. 02. 2017

Záměr města propachtovat majetek

Záměr propachtování pozemků v obci a k.ú. Bzenec (dle snímku mapy).


Dražba movitých věcí.


Dražba movitých věcí.


Dražba nemovitostí v obci a k.ú. Vracov.


Přerušení dodávky elektrické energie dne 14.3.2017 v části ul. Lomená (dle snímku mapy).


Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu (ÚP) Vracov.


10. 02. 2017

Záměr města prodat majetek

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 343 v obci a k.ú. Vracov (dle snímku mapy).


Kanalizační řád - dodatek č.1 stokových sítí měst Bzenec, Vracov a obce Moravský Písek.


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.


Dražba nemovitostí v obci a k.ú. Vracov.


Výzva k podání nabídky -Veřejná zakázka malého rozsahu: Projektová dokumentace - Technická infrastruktura náměstí+Obecní dům Vracov


Dražba nemovitostí v obci Kyjov a k.ú. Bohuslavice u Kyjova.
Dražba nemovitostí v obci a k.ú. Vracov.