Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Opatření obecné povahy, kterým se ruší zákaz odběru povrchových vod, ze všech vodních toků na území ORP Kyjov.


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Františka Krista


Oznámení o zahájení společného řízení  na stavbu: VRACOV - rekonstrukce chodníku ul. Jezerní a Skoronská.


Oznámení o zahájení společného řízení  na stavbu: VRACOV - rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky.Dražba nemovitostí v obci a katastrálním území Vracov.
Oznámení o vydání Územního plánu Vracov formou opatření obecné povahy č. 1/2020 - Územní plán Vracov.


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Františka Krista


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Štěpánku Třískovou


Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a o oznámení o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Pavla Lipára


Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území.