CZECH Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.


Kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby

Městský úřad Vracov vydává na žádost občanů ověřené výpisy:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů

Úřední hodiny Czech POINT

Výpisy jsou vydávány v budově Městského úřadu Vracov, nám. Míru 202 v 1. poschodí.

Kancelář Pracovník Telefon
dveře č.5 Klimešová Alexandra 511 147 303, 518 628 192
dveře č.8 Mgr. Křiváková Lucie 511 147 301, 518 628 334
dveře č.11 Sádovská Jana 511 147 304, 518 628 129

v době úředních hodin

pondělí 7.00 - 11.00 12.00 - 15.30
úterý neúřední den
středa 7.00 - 11.00 12.00 - 15.30
čtvrtek 7.00 - 11.00 12.00 - 17.00
pátek 7.00 - 11.00 12.00 - 14.00

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Živnostenský rejstřík 100,-Kč 50,-Kč
Katastr nemovitostí 100,-Kč 50,-Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,-Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí název katastrálního území, parcelní číslo daného pozemku či číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Více informací na webu www.czechpoint.cz