Waste collection

Contact, opening hours, information and waste that can be handed over.


Kamerový systém

Město Vracov dokončilo projekt Zabezpečení sběrného dvora kamerovým systémem, jehož účelem je zabezpečení zpětně odebraného odpadu proti krádežím. Náklad projetku činil 68.000 Kč, z toho 49.000 Kč bylo uhrazeno z Fondu ASEKOL.


Náhledový obrázek

Kontakt

Adresa: Potoční ul., 696 42 Vracov
Provozovatel: EKOR, s.r.o. Kyjov, Havlíčkova 181
Telefonní spojení: 518 611 688

Provozní doba

úterý 11.00 - 17.00
čtvrtek 11.00 - 17.00
sobota 8.00 - 14.00

Informace

Občané Vracova odevzdávají po předložení občanského průkazu odpad ZDARMA za dodržení podmínky trvalého bydliště ve Vracově.


Odpady, které lze zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře odpadů Vracov

1. Nebezpečné odpady

  • ředidla, kyseliny, louhy, chem. přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců
  • léky všeho druhu včetně mastí
  • staré barvy a obaly od barev
  • baterie, články, akumulátory vč. elektrolytu
  • motorové oleje, olejové filtry a jiný zaolejovaný materiál

2. Vyřazená elektrozařízení

  • televizory, ledničky, zářivky, rádia, videa, monitory, počítače, telefony apod.

3. Pneumatiky

4. Velkoobjemový odpad

  • nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, dveře, okna, WC mísy, umyvadla

5. Stavební suť v menším množství

6. Plasty

  • PET láhve, plastové láhve od mléčných nápojů, kelímky od jogurtů a pomazánek, plastové obaly od šamponů a sprchových gelů, igelitové tašky a sáčky, polystyren atd.

7. Papír a sklo


www.jaktridit.cz

Doporučujeme webové stránky www.jaktridit.cz, kde naleznete důležité informace o třídění odpadů.

Děkujeme, že třídíte odpad!


Náhledový obrázek

Červený kontejner - pro drobné elektro a baterie

Umístění červených kontejnerů ve Vracově:

- ul. Vypálená před VPS Vracov

- ul. Sokolská parkoviště před sportovní halou

- ul. Hlinická

Do kontejneru patří: baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky apod.

Do kontejneru nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a velké domácí spotřebiče jako např. ledničky, pračky, chladničky apod.

Podrobnější informace najdete na stránkách www.cervenekontejnery.cz

Veškeré elektrozařízení (bez výjimek) můžete i nadále bezplatně odevzdat na sběrný dvůr
Vracov.