Kontakty

Telefonní a mailové kontakty na zaměstnance Městského úřadu Vracov, příspěvkových organizací města a organizačních složek města Vracova.

Městský úřad Vracov

Jaromír Repík starosta 511 147 300, 518 628 182 starosta@mestovracov.cz
Ing. Ludmila Polešovská tajemník 511 147 302, 518 628 181  tajemnik@mestovracov.cz
Bc. Jaroslava Lopraisová sekretariát 511 147 318 sekretariat@mestovracov.cz
Mgr. Lucie Křiváková majetkové 511 147 301, 518 628 334  majetkove@mestovracov.cz
Alexandra Klimešová matrika 511 147 303, 518 628 192  matrika@mestovracov.cz
Jana Sádovská mzdová účtárna 511 147 304, 518 628 129 mzdove@mestovracov.cz
Bc. Petra Šťastná účtárna 511 147 305, 518 628 183 uctarna@mestovracov.cz
Svatava Mařáková účtárna - pokladna 511 147 306, 518 628 183 pokladna@mestovracov.cz
Zdeněk Lukeš Vracovská televize 511 147 307, 518 628 184 kabelovka@mestovracov.cz
Bc. Petr Gloza stavební 511 147 308, 518 628 193 stavebni1@mestovracov.cz
Jitka Goliášová stavební 511 147 309 stavebni2@mestovracov.cz
Jitka Eliášová DiS. stavební 511 147 317, 518 628 193 stavebni3@mestovracov.cz
Ing. Petr Loprais investiční 511 147 310, 518 628 645 investicni@mestovracov.cz
Bc. Helena Bukovská investiční 511 147 311, 518 628 645 investicni1@mestovracov.cz
Mgr. Vojtěch Pekař hospodářskosprávní 511 147 312, 518 323 230 spravni@mestovracov.cz

Městská policie Vracov

Stanislav Lunga strážník 725 112 526 mp@mestovracov.cz
Martin Pres strážník 725 112 526 mp@mestovracov.cz

Městský kulturní klub Vracov

Jana Fridrichová vedoucí

511 147 316, 518 628 296,

722 040 359

kd@mestovracov.cz

Městská knihovna Vracov

Kateřina Vávrová knihovnice 511 147 315, 518 628 066 knihovna@mestovracov.cz

Mateřská škola Vracov

Ivana Vaverková ředitelka 518 628 332 ms.vracov@seznam.cz
Andrea Marciánová vedoucí stravování 518 628 332 jidelna@msvracov.cz

Masarykova základní škola Vracov

Mgr. Bronislav Chovanec ředitel

518 628 344

775 435 969

skola@mzsvracov.cz
Mgr. Hana Kristová zástupkyně ředitele 518 628 344  
Lenka Šebestová účetní 518 628 186  
Jana Zmeškalová ekonomka 518 628 186  
Martina Harnošová vedoucí školní jídelny 518 628 422  

Základní umělecká škola Vracov

MgA. Jan Kučera ředitel 518 628 650 zus.vracov@seznam.cz

Veřejně prospěšné služby Vracov

Květoslava Hubáčková vedoucí 518 628 544 vedouci@vps-vracov.cz
Richard Kolacia zástupce vedoucího 518 628 506 zastupce@vps-vracov.cz
Martina Slintáková mzdová účetní 518 628 412 pokladna@vps-vracov.cz

Pečovatelská služba Vracov

Bc. Petra Sabáčková, DiS. vedoucí

511 147 320, 518 628 324,

778 431 133

ps@mestovracov.cz

Sbor dobrovolných hasičů Vracov

Stanislav Čabla velitel jednotky 775 934 659 cabler@seznam.cz