20. 11. 2023

Paní Miroslava Glacová oceněna děkovným listem města

dl_glacova1.jpg

Třetí listopadový víkend byl u nás ve Vracově nejen ve znamení mladých a svatomartinských vín, ale tato tradiční akce měla i jeden slavnostní podtext! Za dlouholetou práci a činnost v oblasti kultury a ve Sboru pro občanské záležitosti byla děkovným listem města oceněna paní Miroslava Glacová. Její jméno je už více než čtyři desetiletí velmi úzce spojeno s folklorem, především se soubory Lipina a Lipinka. Co se právě Lipinky týče, má paní Glacová nesčetné zásluhy na tom, že naše krásné folklorní tradice neupadly v zapomnění, ale přiučily se jim další nové nastupující generace.

Pokud jde o veřejný život, paní Miroslava Glacová je přesně tím typem člověka, který se snaží pro své okolí dělat maximum. Když je potřeba, nezdráhá se podat pomocnou ruku, ztratit vlídné slovo nebo obětovat svůj volný čas… Dlouhá léta působí ve Sboru pro občanské záležitosti, podílí se na přípravách slavnostního vítání občánků do života, navštěvuje občany našeho města, aby jim pogratulovala k jejich významnému životnímu jubileu či události.

V našem městě se účastní mnoha kulturních a společenských akcí. Nejenže se aktivně zapojuje do hodového veselí, ale na organizaci našich krásných hodů se rovněž jakožto dlouholetá členka hodového výboru také podílí. Aktivit, kterým se věnuje, je opravdu mnoho a všechny je detailně popsat, by trvalo opravdu velmi dlouho…

Za všechno to patří tomuto inspirativnímu a skvělému člověku upřímné a velké poděkování!

Milá Mirko, je mi velkou ctí s Tebou spolupracovat.

Petr Fridrich, starosta

Zpět