10. 10. 2023

Druhá říjnová neděle patřila zasloužilým občanům našeho města

seniori_2023_1.jpg

Nedělní odpoledne s datem 8. října se v malém sále Městského kulturního klubu neslo v duchu už tradičního setkání seniorů – zasloužilých občanů našeho města. Akci, která je určená pro občany starší 80 let, každoročně připravuje Sbor pro občanské záležitosti společně s Městským úřadem Vracov. Pozdravit přítomné hosty přišel jak starosta města Petr Fridrich, tak i pan farář P. Josef Zelinka. K příjemné a veselé náladě pak přispělo vystoupení Dětského souboru Lipinka a malé cimbálové muziky. Pozvání na společnou besedu přijalo letos zhruba 65 hostů. Jen pro zajímavost, v současné době žije u nás ve Vracově 205 obyvatel starších 80 let.

Sbor pro občanské záležitosti touto cestou děkuje bývalým členkám sboru, které každoročně ochotně, a především nezištně, pomáhají s organizací celého odpoledne. Poděkování patří také všem vystupujícím. Podle kladných reakcí zúčastněných se akce vydařila a všichni odcházeli spokojeni a s úsměvem. A na závěr ještě jedna perlička! Právě v neděli 8. října oslavili krásných a úctyhodných 63 let manželství paní Jiřina a pan Zdeněk Mezihorákovi z ulice Drahy, což se samozřejmě přímo na místě neobešlo bez gratulace.

Za Sbor pro občanské záležitosti Miroslava Glacová

Zpět