07. 08. 2023

V polovině srpna odstartují práce na rekonstrukci ulic Horní Řádky a Dolní Řádky

řádky02.JPG

Počínaje 15. srpnem odstartuje jedna z nejzásadnějších investičních akcí letošního roku – rekonstrukce ulic Horní Řádky a Dolní Řádky. Staré betonové panely v obou ulicích nahradí asfaltový povrch. V ulici Horní Řádky půjde o vybudování nové komunikace v délce téměř 190 metrů, v ulici Dolní Řádky to pak bude nová komunikace v celkové délce bezmála 300 metrů. Součástí prací bude například i přeložka telekomunikačního vedení společnosti CETIN a. s.

V rámci rekonstrukce obou komunikací budou zachovány stávající sjezdy k rodinným domům. Práce, které si vyžádají investici přesahující částku 5.165.000 Kč bez DPH, by měly skončit zhruba v polovině listopadu. Po dobu rekonstrukce Horních a Dolních Řádků budou mít obyvatelé těchto ulic možnost parkovat svá vozidla na odstavné ploše v ulici Komenského u Masarykovy základní školy. Pokud jde o svoz komunálního odpadu, ten bude zajištěn v běžném časovém harmonogramu s tím, že popelnice bude nutné přistavit buď ke křižovatce ulic Horní Řádky a Okružní (do prostoru „náměstíčka“ naproti kostela Církve československé husitské), případně pak ke křižovatce ulic Dolní Řádky a Okružní (naproti restaurace u Kaiserů). Je zřejmé, že to není úplně komfortní řešení, ale na základě jednání se společností Ekor se tato varianta ukázala jako nejlepší možná. Rekonstrukce komunikací obou ulic tak budou zcela jistě znamenat pro tamní obyvatele určité komplikace a omezení, a to nejen s ohledem na výše uvedené, ale i s ohledem na to, že tyto ulice jsou dispozičně a prostorově poměrně dost nestandardní. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem dotčeným obyvatelům za jejich shovívavost a trpělivost. Věřím ale, že za konečný výsledek v podobně nových asfaltových komunikací to rozhodně stojí.

Petr Fridrich, starosta

Zpět