05. 06. 2023

Parkování vozidel na komunikacích může jejich majitelům přinést pokuty, ale i případné problémy pro zasahující hasiče či zdravotníky!

parkovani_vozidel.jpg

Na základě četných stížností od obyvatel se Rada města Vracova začala intenzivně zabývat problematikou parkování vozidel na komunikacích. Při jednání se radní shodli, že je nutné, aby se městská policie na stání vozidel na komunikacích zaměřila a v rámci svých pravomocí řešila řidiče, kteří nebudou dodržovat povinnosti uvedené v zák. č. 361/2000 Sb. § 25 tohoto zákona ukládá povinnost, že při stání vozidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý jízdní pruh. Na komunikaci s obousměrným provozem je to tedy celkem 6 metrů. Porušení této povinnosti může být řešeno blokovým příkazem na místě, a to až do výše 2.000 Kč. Další místa, kde je omezeno zastavení a stání, jsou pak uvedena v § 27 výše uvedeného zákona.

Níže se pokusím přiblížit problémy, které vozidla, která stojí na komunikacích, způsobují.

Bezpečnostní rizika:

- Vozidla parkující na komunikacích ztěžují průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. Zatímco se při jízdě snažíme vozidlům IZS jedoucím k tísňovému volání uvolnit svými vozidly co nejvíce a nejrychleji cestu, aby tato vozidla neztrácela drahocenné vteřiny, v ulicích města jim sami parkováním na komunikaci překážky tvoříme. Objemná hasičská cisterna musí jet krokem, aby se propletla mezi auty, menším vozidlům sanitky, případně policie se zase může stát, že se dostanou do silničního pruhu vedle řady zaparkovaných vozidel a do protisměru jim vjede auto, které pak musí couvat a opět se ztrácí drahocenný čas v době, kdy může jít doslova o vteřiny.

- Špatně stojící auta překážejí ve výhledu (jak řidičům, tak chodcům a cyklistům), nebo dokonce přímo překáží samotnému provozu a tím zhoršují bezpečnost. Zde zákon č. 361/2000 Sb. řidičům mimo jiné ukládá, že nesmí zastavit a stát ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před hranicí křižovatky a 5 metrů za ní, nebo v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti.

Mimo bezpečnostní rizika jsou vozidla parkující na komunikaci také příčinou dalších komplikací:

- Parkující vozidla na komunikaci ztěžují údržbu komunikací v létě i v zimě.

- Znemožňují průjezd větších zemědělských strojů, kdy při objíždění vozidel může docházet k poškození nájezdů k jednotlivým domům, nebo poškození obrubníků.

- Nákladní vozidla (např. se dřevem) při objíždění vozidel najíždějí na kanály a ty se následně pod jejich vahou propadají.

 

Město Vracov dlouhodobě nabízí majitelům vozidel možnost vybudovat si parkovací místo na vhodných pozemcích ve vlastnictví města, strážníci městské policie jsou připraveni zájemcům poradit s administrativou. Informace naleznete také přímo na webových stránkách města https://www.mestovracov.cz/226-parkovani-ve-meste

Nebuďme tedy lhostejní jeden k druhému. Nikdy nevíme, zda např. ta sanitka, která nebude moci přijet včas, nepojede zachraňovat někoho vám blízkého, nebo zda to dítě, které někdo přes špatně zaparkované auto přehlédne, nebude to vaše.

Máte-li k výše uvedenému nějaké dotazy, tak se na mě, nebo kohokoliv z kolegů radních či zastupitelů neváhejte obrátit.  

Martin Lunda, radní

Zpět