29. 03. 2023

Naše město je zase o kousek blíž ke stavbě supermarketu Billa

billa3.jpg

Naše město je zase o pořádný kousek blíž k tomu, aby zde vyrostla velkokapacitní prodejna potravin a dalšího nepotravinářského sortimentu. Konkrétně má zájem u nás tuto prodejnu vybudovat společnost Billa. Jedním ze zásadních bodů, který projednávalo na svém posledním zasedání (v úterý 21. března) Zastupitelstvo města Vracova se týkal právě uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi budoucím prodávajícím, tedy Městem Vracov, a budoucí kupující společností Billa Reality spol. s. r. o. o prodeji pozemku o celkové výměře 9208m2 v průmyslové a obchodní zóně Padělky. Prodej pozemku schválili zastupitelé téměř jednohlasně, kdy ze všech patnácti přítomných zastupitelů se proti prodeji vyslovil pouze Mgr. Marián Nikl a hlasování se zdržel Mgr. Zbyněk Janoška, Ph.D. – oba ze sdružení Změna pro Vracov. Lze hovořit o tom, že smlouva tak, jak je nyní se společností Billa Reality postavena a zastupiteli schválena, je na dnešní poměry z pohledu našeho města velmi korektní a výhodná. Zde bych rovněž velmi rád podotkl, že naprosto korektní a konstruktivní bylo od samotného začátku také jednání se zástupci managementu společnosti Billa. V souvislosti s přípravou této smlouvy za naše město bych pak chtěl vyzvednout skvělou a často až mravenčí práci všech zainteresovaných pracovníků MěÚ.

Pokud jde o společnost Billa Reality, ta nejenže našemu městu za tento pozemek předložila zdaleka nejvyšší cenovou nabídku, a to částku přesahující 22 milionů korun + DPH, ale zároveň to byla také jediná společnost, která přišla s konkrétním záměrem na vybudování velkokapacitní prodejny potravin a dalšího doplňkového sortimentu. Ostatní zájemci, kteří se do otevřeného výběrového řízení přihlásili a jejichž nabídky nebyly ani zdaleka tak výhodné, byli ze strany developerů. Asi není nutno zdůrazňovat, jak to mnohdy s následnými postupy developerů chodí.

Osobně to vnímám tak, a dle poměrně jednoznačného výsledku hlasování soudím, že i drtivá většina Vámi volených zastupitelů, že pokud u nás Billa svou prodejnu skutečně postaví a otevře, k čemuž jsme ostatně nyní udělali velmi výrazný krok, jednoznačně to přispěje ke zkvalitnění služeb občanům našeho města. Pokud půjde i nadále vše podle plánu, tak by první zákazníci mohli do vracovské Billy zamířit už do tří až čtyř let. Na druhou stranu samozřejmě vnímám, že tento projekt má i své zarputilé odpůrce. Nicméně, kam kdo bude chodit nakupovat a jakého obchodníka ve finále podpoří, je vždy svobodnou volbou každého z nás. Potěšující zprávou ale jistě je, že zástupci společnosti Billa od samého začátku našeho jednání jasně deklarují, že by rádi v dané prodejně dali prostor k prodeji výrobků i místním producentům.

Petr Fridrich, starosta 

Zpět