17. 10. 2016

Hodové poděkování

starci_2016.jpg

Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje stárkům a krojovaným, kteří se zúčastnili tradičních hodů. Dále děkuje vedení Městského kulturního klubu Vracov, hodovému výboru, Sboru dobrovolných hasičů Vracov, zaměstnancům Veřejně prospěšných služeb Vracov, Městské policii Vracov a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních vracovských hodů. Poděkování patří také divákům, že svou přítomností zvykosloví podpořili.

Vracovští stárci děkují vracovské chase, hodovému výboru a všem folkloristům, kteří se každoročně podílejí na celkové přípravě a průběhu vracovských hodů. Vracovští stárci touto cestou děkují všem ženám, které pomohly při pečení koláčků. Stárci děkují také všem ženám, které ochotně uvazují vracovské šátky. Dále všem maminkám, tetičkám a babičkám, které žehlí a připravují krásné vracovské kroje.

Zpět