06. 02. 2023

Geofyzikální měření v katastru Vracova

bezdratovygeofon1-1_1.png

Máme pro Vás jednu aktuální informaci. Právě v těchto dnech bylo na území našeho města zahájeno geofyzikální měření. V rámci tohoto měření pracovníci specializované firmy z Polska (Geofizyka Toruň) v označených vestách vytyčují budoucí měřící body označené kolíkem s barevnou stuhou.  Na tato místa (městské i soukromé neoplocené pozemky) pak budou na dobu zhruba tří týdnů položeny pasivní snímače o velikosti cca 10 x 10 cm. Firma, která práce provádí, zdvořile žádá o strpění uložení těchto telemetrických zařízení a prosí, aby s nimi občané nijak nemanipulovali, jelikož zaznamenávají každý záchvěv. Firma zároveň ubezpečuje, že tato zařízení nic nevysílají a nejsou ničím nebezpečná. V případě, že budou tyto měřící body umístěny nevhodně, kontaktujte zaměstnance společnosti na telefonním čísle 604413665 a čidla budou přemístěna. Zhruba za 14 dnů pak dojde na vlastní měření na dohodnutých pozemcích pomocí měřících vozů. Měření se provádí za účelem nalezení nových ložisek ropy a plynu pro ČR. Společnost velmi děkuje za Vaši trpělivost a součinnost při tomto unikátním měření.

3D seismické měření bude prováděno polskou firmou Geofizyka Toruň pro společnost MND a.s. Toto unikátní geofyzikální měření proběhne na území více jak 300 km2 mezi obcemi Hovorany - Kyjov – Bzenec a Hodonín.

V současné složité době, kdy chybí našim domácnostem i průmyslovým podniků dostatek energie, se MND a.s. rozhodla provést toto náročné měření, které pomůže poznat geologickou stavbu severní části Vídeňské pánve. Toto území je dlouhodobě v zájmu při vyhledávání přírodních uhlovodíků, ale jednotlivé průzkumné projekty nebyly nikdy založeny na detailním obraze geologické stavby, kterou poskytuje právě jen připravované měření.

Již po první světové válce byly v okolí Ratíškovic provedeny první vrty, kterými bylo nalezeno malé množství ropy.  U Vacenovic bylo několik desítek let těženo ložisko zemního plynu, kterým byly před 2. sv. válkou osvětlovány některé vlakové soupravy a také poháněny automobily. Mezi Vracovem a Vlkošem je už více než 30 let těženo menší ložisko ropy a také v katastru Mutěnic bylo nalezeno několik malých ložisek ropy i zemního plynu.

Zdá se, že by toto území mohlo ještě skrývat nová ložiska vyhrazených nerostů, která jsou ve vlastnictví státu a jejichž těžba by mohla pomoc při řešení stávající energetické krize. Geologický záměr je plně v souladu se Státní surovinovou politikou a Státní energetickou koncepcí a zvyšuje možnou energetickou nezávislost České republiky na dovozu těchto komodit ze zahraničí.

Měření bude realizováno metodou reflexní 3D seismiky s použitím technologie vibroseis. Při této technologii není měření spojeno se zásahem do pozemků. Spočívá v umístění registračních bezdrátových geofonů na povrchu pozemků. Jejich vytyčení i uložení bude provedeno manuálně. Linie budou vzdáleny 120 m. 

Zdrojem vibrací budou 2 vibrátory Hemi 50 v liniích s rozestupem 240 m. Vibrátor je čtyřkolové 20t zařízení, které ve vzdálenostech po 40 m vybudí seizmické vlny, jako frekvenčně proměnné kmitání (sweep) vibrační desky pomocí elektronicko-hydraulického zařízení.

Měření začne v lednu roku 2023 mezi Šardicemi a Strážovicemi a bude se posouvat k Bzenci a Hodonínu. Jednotlivé zdrojové i registrační body budou označeny krátkými bambusovými kolíky (jen pochůzkou po pozemcích bez vjezdu vozidel mimo cesty). Celé měření by mělo být ukončeno v polovině března 2023.

Tato činnost se dotkne i obyvatel naší obce v průběhu ledna a února. Ve Vracově budou na přístupných pozemcích rozmístěny malá měřící zařízení – pasivní bezdrátové geofony. Geofony budou také v lesích a na polích na dohodnutých pozemcích nebo v jejích okrajích a podél cest. Pracovníci firmy budou prosit některé obyvatele, aby dovolili taková zařízení umístit i na oplocené pozemky v okolí jejich domů, v zahradách a v průmyslových zónách. Budou rozneseny pochůzkou geodetů a budou po 2-3 týdnech zase sesbírány. Tito pracovníci z Polska budou vybaveni označenými reflexními vestami a na vytyčování budou dohlížet i česky hovořící pracovníci. Prosí o trpělivost a umožnění vytyčení a položení měřících zařízení. A také prosí, nedotýkejte se těchto zařízení ani je nevytahujte ze země a nepřemísťujte je! Mají uvnitř bezdrátové lokalizační zařízení a jejich poloha je zaměřena s velkou přesností. Potom ve vaší obci přejedou po silnicích, cestách a dohodnutých pozemcích dvě měřící vozidla. Vlastní měření na jenom místě trvá méně než 1 minutu, potom se vozidla posunou zase na další pozici. Před a za měřícími vozy pojedou doprovodná vozidla zajišťující bezpečnost dopravy a bude-li potřeba i čistící vůz.

Budete-li jakkoliv negativně dotčeni při činnostech tohoto průzkumu, neodkladně kontaktujte pracovníky firmy na tel. čísle: 604 413 665 nebo e-mailu  taxes.oil@seznam.cz. Děkují za trpělivost a součinnost při tomto unikátním měření, které nejen poodhalí, jak je země pod našima nohama utvářena a poskládána, ale také může přinést informace o případném výskytu ložisek ropy a zemního plynu na území Moravy.

Zpět