23. 01. 2023

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky

volby.jpg

2. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech volby.

Místem konání voleb je ve Vracově

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Městského kulturního klubu Vracov, náměstí Míru čp. 57 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Baráky, Bzenecká, Cihelná, Hlinická, J. Husa, Jezerní, Jiráskova, K Rašelině, Komenského,
Mlýnská, Na Rybníčku, Nádražní, náměstí Míru, Polní, Potoční, Průmyslová, Radniční,  Sokolská, Stará, Vlkošská, Zahradská a Záhumenská.

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Domu s pečovatelskou službou Vracov, ul. Luční čp. 1590 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Borová, Dlouhá, Dolní řádky, Drahy, Ernestovská, Hodonínská, Horní řádky, Hrnčířská, Kollárova, Krátká, Lomená, Luční, Nová, Olšíčská, Okružní, Příční, Skoronská, Spojovací, Úzká, V Koutě, Vodní.

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v provozovně Veřejně prospěšné služby Vracov, ul. Vypálená čp. 622 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
A. Petržely, B. Němcové, Dubová, Kučovanská, Lesní, Lidická, Lipinská, Osmecká, P. Bezruče, Písečná, Planá, Řadová, Soboňská, Soboňské rybníky, Sportovní, Starce, Strážnická, Tyršova, Vacenovská a Vypálená.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Podle ust. § 41 odst. 8 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky 2022 oprávněný volič (tj. volič, který je ve dny voleb v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19), který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde pobývá. Požádat lze pouze telefonicky na telefonním čísle zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách, a to do 20 hodin dne před prvním dnem volby prezidenta.

Zpět