19. 01. 2023

Nová zelená úsporám Light

nova_zelena_usporam_light.jpg

Uvažujete o opatřeních, která by znamenala energetickou úsporu u Vašich domů? Plánujete zateplení fasády, střechy nebo výměnu starých, už netěsnících, oken a dveří za nová? Rádi bychom Vás v této souvislosti informovali o aktuální možnosti podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. S podáním žádosti o dotaci si přitom nemusíte lámat hlavu, se vším Vám pomůže Kyjovské Slovácko v pohybu z. s.

Kdo může žádat?

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo musí vaše domácnost pobírat v období mezi 12. 9. 2022 a podání žádosti o dotaci příspěvek na bydlení.

Kdy může žádat?

Příjem žádostí je otevřen od 9. ledna 2023. Pakliže jste již patřičná opatření jmenovaná výše zrealizovali, je možné si zažádat též zpětně, a to na realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022.

Na co lze žádat?

Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah nebo výměnu oken a vchodových dveří. Na realizaci Vámi vybraných opatření máte jeden rok. V rámci dotačního programu je možné realizovat 6 opatření, která lze kombinovat do maximální výše dotace 150 000 Kč. Současně musí být dodrženy minimální technické požadavky u konkrétních opatření, aby mohla být dotace uznána. Blížší specifikace technických požadavků je v Pokynech pro žadatele.

Kolik můžete žádat?

Maximální částka dotace na 1 rodinný dům je 150 000 Kč. Je možné kombinovat všechny níže uvedené aktivitity do maximální částky dotace.

Co budu potřebovat pro žádost?

  • Elektronickou identitu
  • Fotodokumentaci původního stavu
  • Odborný posudek – vypracujeme za Vás
  • Doklad o vlastnictví bankovního účtu
  • Potvrzení o čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

Na koho se můžete obrátit?

  • Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., Masarykovo náměstí 13/14, Kyjov
  • Úřední hodiny: Pá – 9.00 – 15.00
  • Kontakt kancelář: 518 610 180
  • Kontakt na technika: 605 244 486
  • Kontaktní e-mail: nzulight@kyjovske-slovacko.com

Více se dozvíte na www.kyjovske-slovacko.com

Zpět