18. 01. 2023

Ořez nebezpečných stromů v ulici Sokolské

park1.jpg

Jak jste jistě už zaznamenali nejen při průjezdu kolem (ale i na sociálních sítích), v těchto dnech se v ulici Sokolské odehrává ořez stromů, který provádí VPS Vracov. Jde o ořez několika lip a kaštanů, které se nachází v bezprostřední blízkosti chodníku, komunikace a potažmo i rodinných domů. Možná máte ještě v živé paměti, když při bouřce na začátku července roku 2022 se jeden z těchto stromů vyvrátil a spadl právě na rodinný dům, který poškodil. Bylo tenkrát opravdu velké štěstí, že zrovna nikdo nešel nebo neprojížděl okolo. V návaznosti na tuto událost nechalo město stromy odborně posoudit. Na základě závěrů těchto posudků, které ořezy na torzo (bezpečnou výšku) a kácení doporučily, jsou nyní tyto práce prováděny. Zároveň je nutno zdůraznit, že na daném místě je rovněž plánována náhradní výsadba. Nově (v daleko bezpečnější vzdálenosti od chodníku, komunikace a rodinných domů) bude vysázeno hned čtrnáct nových stromů Catalpa bignonioides „Nana“, které budou navíc doplněny o keře, které v budoucnu utvoří živý plot. Jak už zaznělo výše, jde o velmi frekventované místo, kdy tudy prochází děti do školy, kroužků na DDM nebo za sportovními aktivitami do sportovní haly. Obecně lze říci, že každé kácení vzrostlých stromů, na které byli lidé léta zvyklí, je nepopulárním krokem, ale jestliže stromy vykazují známky poškození nebo dokonce odumření, je z hlediska bezpečnosti nezbytné přistoupit i k nepopulárním krokům právě v podobě ořezu či kácení. Věřím, že za pravdu nám v tomto směru dá i Česká inspekce životního prostředí, která k nám dorazí na místní šetření na podnět jednoho z občanů. Závěrem je také nutné zmínit, že zeleň je rozhodně tím, co v žádném případě neopomínáme. A jednoznačným důkazem je i každoročně vyčleněná částka v rozpočtu města. Ten letošní například počítá na výsadbu nové zeleně s částkou půl milionu korun.

Za město Vracov

Petr Fridrich, starosta

Zpět