10. 10. 2016

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR

volebni-urna.jpg

Volby se konají v pátek dne 14. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 15. 10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnosti

okrsek č. 1: malý sál Městského kulturního klubu Vracov, nám. Míru čp. 57

okrsek č. 2: klubovna Domu s pečovatelskou službou Vracov, Luční čp. 1590

okrsek č. 3: jídelna Veřejně prospěšných služeb Vracov,  Vypálená čp. 622

Po příchodu do volební místnosti  volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že tyto doklady nepředloží, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti ve dnech voleb. 

Zpět