05. 01. 2023

Naši školáci se budou učit v nových venkovních učebnách

pergola5.jpg

Škola základ života. Kdo by neznal tuto skvělou komedii z roku 1938 v mistrné režii Martina Friče? O tom, že škola je skutečně základním stavebním kamenem našich budoucích životů, asi není pochyb. A to je také důvod, proč se podmínky pro vzdělávání našich dětí neustále snažíme zdokonalovat. Svědčí o tom i další z projektů, který se v naší základní škole podařil úspěšně zrealizovat!

Konkrétně jde o tři nové venkovní učebny, které jsme v těchto dnech úspěšně zkolaudovali. Za pěkného počasí se tak naše děti budou moci vzdělávat přímo venku v prostorách školní zahrady plné zeleně. Učebny budou sloužit k výuce přírodních věd, čtenářské gramotnosti a využití digitálních technologií. Dvě pergoly jsou totožné, kdy jejich půdorys je šestihranný s kapacitou 24 dětí. Třetí má tvar obdélníku a vzdělávat se v něm najednou může až 32 dětí.

Pergoly zhotovené z KVH hranolů jsou vybaveny stoly, lavicemi a nechybí ani tabule nebo připojení k WiFi síti. Projekt vyšel zhruba na dva miliony korun a potěšující zprávou rozhodně je, že se podstatnou část podařilo uhradit pomocí dotace. Ta byla téměř 1.430.000 Kč. 

Petr Fridrich, starosta

Zpět