03. 01. 2023

Město hledá dobové fotografie „Kudláčova kříže“

Kudlacuv_kriz.jpg

„Šestý byl Jan narozený 1866, přiženil se do čísla 9., rolničil a dařilo se mu dobře, byl starostů v letech 1910–1913, neměl žádných dětí, skončil nešťastně, postřelil se na čekané tak nešťastně, že ještě toho dne zemřel. Na místě, kde se to stalo, nechala vdova po něm postavit kříž, který stojí na Kučovánkách u cesty blíže Osmeka.“

 

Milí Vracovjáci,

dovolil jsem si odcitovat krátký úryvek z pamětí, které v dobách dávno, dávno minulých sepsal místní občan pan Josef Kudláč, toho času bytem v ulici Vlkošská č.p. 65. V zajímavém historickém textu (za jehož zapůjčení děkuji paní Marii Goliášové) se píše o jakémsi Janovi, rolníkovi, který dokonce zastával roli starosty Vracova. Bohužel jeho život skončil dost nešťastně. V textu je rovněž zmínka o kříži, který mu nechala jeho žena na památku postavit. Možná už tušíte, že jde o takzvaný Kudláčův kříž na výjezdu z Vracova z ulice Kučovanské ve směru na Bzenec. Právě tuto památku místního významu má v plánu město opravit. Obracíme se tedy na Vás občany, pokud byste měli jakoukoliv dobovou fotografii tohoto kříže, z níž by se dalo při opravách vycházet, prosíme o její zapůjčení. Tuto fotografii si okopírujeme a neprodleně vrátíme zpět. Scan fotografií případně můžete zaslat na adresu: starosta@mestovracov.cz nebo tajemnik@mestovracov.cz

Zkuste, prosím, zapátrat ve svých rodinných archivech. Třeba právě u Vás se najde historický skvost, který pomůže kříži vrátit jeho původní podobu…

Velmi Vám děkuji za případnou pomoc.

Petr Fridrich, starosta města

Zpět