22. 11. 2022

Rozloučili jsme se s Jožkou Somrem. Důstojně, ale ne úplně smutně!

rs2.jpg

Je to už měsíc a nějaký ten den navrch, kdy nás navždy opustil velký člověk a herec pan Josef Somr (zemřel 16. října 2022 ve věku 88 let). Přesto, že toho v životě dokázal opravdu velmi mnoho, zůstal obyčejným a skromným. Přesně takového jsme ho všichni tady u nás v jeho rodném Vracově znali a měli rádi! Oficiální poslední rozloučení se s našim milovaným Jožkou, jak jsme o něm všichni důvěrně mluvili a oslovovali jej, uskutečnilo na sklonku října v krematoriu v Praze Strašnicích.

Asi není člověka, který by někdy z jeho úst nezaslechl, jak byl na svůj rodný Vracov hrdý, jak měl toto místo rád, jak se sem rád vracel, jak miloval všechen ten jeho kolorit, lidi, kroje, hody… Jsem proto velmi rád a chtěl bych poděkovat jeho nejbližší rodině za to, že jsme se ve čtvrtek 17. listopadu mohli sejít také ve smuteční síni u nás ve Vracově, a ještě jednou, právě i za účasti nejbližší rodiny, se s našim milovaným Jožkou, čestným občanem našeho města, naposledy rozloučit a vzdát mu hold!

S Jožkou jsme se rozloučili a zavzpomínali na něj tak, jak by si to asi on sám nejvíce přál. Důstojně, ale ne úplně smutně! Po pietě ve smuteční síni byl na programu vzpomínkový večer v kinosále Městského kulturního klubu, kde jsme si připomněli jeho nezapomenutelné filmové a divadelní role či mnohá ocenění, která za své herecké mistrovství získal. Moderování akce se ujala herečka Jana Polášková, dcera paní Aleny Somrové, Jožkovy manželky. A na svého kamaráda a spolužáka z kyjovského gymnázia přišel vesele zavzpomínat i pan doktor Jiří Dunděra.

Chtěl bych touto cestou ještě jednou moc poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto důstojného posledního rozloučení podíleli – ať už to byl Ženský pěvecký sboreček Koňadra, CM Friška, Mužský pěvecký sbor Marýnka, paní Zdeňka Goliášová či pracovníci městského úřadu a MKK. A děkuji také Vám občanům za to, že jste přišli uctít památku našeho nejslavnějšího rodáka.

Petr Fridrich, starosta

Zpět