19. 10. 2022

Město Vracov má nové vedení

zm_19_10_2022_3.jpg

V úterý 18. října 2022 se v malém sále kulturního domu konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Vracova. Nově zvolení zastupitelé, kteří se sešli v plném počtu, tedy patnácti členů, nejprve složili slavnostní slib, aby následně prostřednictvím veřejné volby došlo na volbu starosty, místostarosty, členů rady a předsedů finančního a kontrolního výboru.

 

Zastupitelstvo města Vracova zvolilo:

Starostou města Bc. Petra Fridricha (SNK), místostarostou města Mgr. Evu Neradilovou (Společně), a dále pak členy rady Mgr. Silvii Lopraisovou (SNK), Jiřího Holka (KDU-ČSL) a Bc. Martina Lundu (Vracovjáci pro Vracovjáky).

 

Zastupitelstvo města dále zvolilo předsedou finančního výboru RNDr. Petra Koiše, Ph.D. (Společně) a předsedou kontrolního výboru Mgr. Terezu Čamlíkovou (Změna pro Vracov).

 

„Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří mě při volbě starostystarosta města Vracov Bc. Petr Fridrich podpořili – ať už to bylo z řad zastupitelů, občanů, rodiny, přátel… A vlastně bych chtěl poděkovat i těm, u kterých jsem tu podporu neměl. Díky tomu si člověk uvědomí, že nikdy nic nemá na sto procent, což je skvělým hnacím motorem pro to, dělat věci dobře, zlepšovat se. U nás ve Vracově to prozatím, co se zastupitelstva týče, snad nikdy nebylo rozděleno na koalici a opozici v pravém slova smyslu. A byť to nyní vypadá, že tomu tak je, věřím, že postupem času si vše sedne a ve všech zásadních otázkách ohledně dalšího fungování a směřování města najdeme společnou shodu. Mám za to, že jedině když budeme v zastupitelstvu táhnout za jeden provaz, můžeme kvalitně pracovat ve prospěch občanů, ve prospěch našeho města. Ostatně, jsem moc rád, že širší koalice je zastoupena i v radě města,“ uvedl nově zvolený starosta Petr Fridrich. Jak dále prohlásil, čerpat by chtěl ze zkušeností, které v předchozích volebních obdobích postupně nasbíral, ať už jako zastupitel, radní, nebo v posledních čtyřech letech na pozici místostarosty. „V žádném případě to ale neznamená, že už se nemusím nic učit, pracovat na sobě. Naopak! A jsem rád, že se mohu opřít o kvalitní tým lidí, který na městském úřadě pracuje,“ upozornil nově zvolený starosta s tím, že bych chtěl ocenit také práci těch, kteří v minulých volebních obdobích v zastupitelstvu města byli a nyní už z nějakého důvodu nejsou. „Za sebe rozhodně mohu říct, že odváděli skvělou práci a něco pro Vracov udělali. A na to by se rozhodně zapomenout nemělo,“ doplnil.

Zpět