19. 09. 2022

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Vracova a do Senátu Parlamentu České republiky

volebni-urna.jpg

Volby do Zastupitelstva města Vracova a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:
v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Městského kulturního klubu Vracov, náměstí Míru čp. 57 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:
Baráky, Bzenecká, Cihelná, Hlinická, J. Husa, Jezerní, Jiráskova, K Rašelině, Komenského, Mlýnská, Na Rybníčku, Nádražní, náměstí Míru, Polní, Potoční, Průmyslová, Radniční, Sokolská, Stará, Vlkošská, Zahradská a Záhumenská.

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Domu s pečovatelskou službou Vracov, ul. Luční čp. 1590 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:
Borová, Dlouhá, Dolní řádky, Drahy, Ernestovská, Hodonínská, Horní řádky, Hrnčířská, Kollárova, Krátká, Lomená, Luční, Nová, Olšíčská, Okružní, Příční, Skoronská, Spojovací, Úzká, V Koutě, Vodní.

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v provozovně Veřejně prospěšné služby Vracov, ul. Vypálená čp. 622 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu:
A. Petržely, B. Němcové, Dubová, Kučovanská, Lesní, Lidická, Lipinská, Osmecká, P. Bezruče, Písečná, Planá, Řadová, Soboňská, Soboňské rybníky, Sportovní, Starce, Strážnická, Tyršova, Vacenovská a Vypálená.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Podrobné informace o způsobu hlasování jsou přiloženy k sadě hlasovacích lístků.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek dne 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 1. října 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Zpět