15. 07. 2022

Nový pavilon ve školce se dvěma třídami i budoucnost Březíčka

skolka03.jpg

Zápisy dětí do naší mateřské školy a jejich následné přijímání se už se železnou pravidelností rok co rok stávají předmětem nejrůznějších diskuzí na sociálních sítích. Přestože se v posledních letech prakticky nestalo, aby nebyla do mateřské školy přijata všechna dítka, která na to mají ze zákona nárok, výpady a rozhořčené postoje některých rodičů bohužel nebývají ničím výjimečným. Naše mateřská škola by se sice v brzké budoucnosti měla dočkat rozšíření o zcela nový pavilon, to ale na základě zcela objektivních potřeb. A to především s ohledem na plánovanou výstavbu desítek rodinných domů v nově vznikající lokalitě Olšíčka. V této souvislosti si je vedení města skutečnosti s určitým nárůstem obyvatel dobře vědomo, a proto už také začalo podnikat první důležité kroky. Momentálně tak už je na světě studie proveditelnosti, která řeší, kde by mohl v rámci stávajícího areálu školky nový pavilon vyrůst, jak by mohl vypadat, jaké by mohl mít dispoziční uspořádání. To vše je nutné vyjasnit si jako vůbec první. 

Návrh vpracovaný architektem Martinem Navrkalem doporučuje vycházet ze stávající koncepce, a sice stávající objekt doplnit o samostatný pavilon, který bude na nynější komplex budov vhodně napojený pomocí spojovacího krčku – galerie. Nově navrhovaný pavilon je dvoupodlažní s tím, že každé podlaží zahrnuje nejen plnohodnotnou třídu, ale i odpovídající zázemí včetně toho pro personál. Návrh nového pavilonu je koncipován tak, aby zároveň byl i samostatně přístupný. Spolu s vybudováním nového pavilonu se dvěma třídami pak jde ruku v ruce i rozšíření školní zahrady. To by bylo možné směrem k západu, kde město disponuje potřebnými pozemky. Studie proveditelnosti je tak velmi dobrým základem, na kterém lze stavět další nezbytné kroky k tomu, abychom v brzké době mohli stávající kapacitu naší mateřské školy výrazně navýšit. 

Poměrně hojně je v poslední době ve virtuálním prostoru propíráno mnoho témat týkajících se našeho města, přírodní areál Březíčko nevyjímaje. Ať už se dočtete jakékoliv „zaručené“ a často i zcela záměrně populisticky podávané informace (a obzvláště teď před blížícími se komunálními volbami se s nimi roztrhl pomyslný pytel), věřte, že ani v této oblasti současné vedení města nespí. Bohužel, jakékoliv zásadní investice do areálu a jeho razantní proměny jsou ale dosti komplikované. Významnou roli zde hraje například to, že Březíčko zasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000 (ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví) ale například i to, že zde město Vracov není stoprocentním vlastníkem veškerých pozemků. I přesto je záměrem postupně upravit tento areál alespoň tak, aby zde bylo možné důstojně pořádat různé kulturní a společenské akce. Ostatně, aktuálně už zde našli své dočasné zázemí místní Skauti a v létě je zde plánováno promítání letního kina. Zatím jde o sice malé, ale důležité první kroky.

Zpět