27. 05. 2022

Čí je to svaďbička

0_VRACOV_FOTOGREGOR_5.jpg

Městský kulturní klub Vracov ve spolupráci s členy místních folklorních souborů a spolků uspořádal v pátek 20. 5. a v sobotu 21. 5. 2022 akci Čí je to svaďbička - Slovácká krojovaná svaďba. Hlavním posláním této unikátní akce bylo připomenout zvyky a tradice, které se konávaly na slováckých svatbách za dob našich stařenek a stařečků.

 

Autorka scénáře, etnografka a členka vracovského ženského pěveckého sborečku Koňadra, Markéta Vašulková si dala za cíl, ukázat všem přítomným rekonstrukci tradiční slovácké svatby.

Bohatý program, který zcela věrně simuloval opravdové svatební veselí dob dávno minulých, odstartovala v pátek svíca. Nechybělo tradiční pečení koláčků, výroba voniček nebo svícový guláš. Chasa se tak spolu se ženichem a nevěstou rozloučila se svobodou.

Sobota už patřila tomu hlavnímu, a sice samotnému svatebnímu veselí. Vše začalo u domů ženicha a nevěsty. Nechyběla ukázka oblékání nevěsty do slavnostního kroje ani takzvané „odprášání“ rodičů, tedy jakési vyprošení odpuštění za vše, čím se děti proti svým rodičům v minulosti provinily. Poté už se svatební průvod vydal do místního kostela sv. Vavřince, kde se ke slovu dostal pan farář. Jelikož ale šlo pouze o rekonstrukci tradiční dobové svatby na Slovácku, tak na samotný svatební obřad samozřejmě nedošlo. Pan farář ale všem přítomným požehnal a zároveň připomněl odkaz církevních svatebních obřadů, který byl v minulosti nejen na Slovácku opravdu velmi silný.

Po požehnání se už svatební průvod v čele s nevěstou a ženichem a za doprovodu dechové hudby Vracovjáci vydal na svatební hostinu do lokality vinných sklepů Baráky. Jako na správné svatbě, ani tady nechybělo „zatahování průvodu maškarami“ a došlo i na tradiční zkoušky novomanželů či nejrůznější vtipné svatební hry. Ke všemu vyhrávala také cimbálová muzika Friška. Velká svatební sláva pak vyvrcholila obřadem známým jako „čepení nevěsty“, kdy se nevěstě symbolicky sundal z hlavy věneček a místo něj jí byl přítomnými ženami nasazen čepec. Tím se definitivně zařadila mezi vdané ženy.

O tom, že se tato ojedinělá akce, navíc doplněná o košt vín místních vinařů, velmi vydařila, svědčí nejen počet krojovaných, kteří se do rekonstrukce pravé slovácké svatby zapojili – bylo jich přes stovku, ale i reakce spokojených návštěvníků.

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do programu zapojili a postarali se tak o připomínku dávných tradic, patří velké poděkování. Děkujeme panu Daliboru Gregorovi za poskytnutí fotografií.

Více fotografií ve fotogalerii.

Zpět