29. 04. 2022

Město každoročně investuje do výsadby zeleně, vysázeny byly desítky tisíc nových stromků

sazeni_lesa1.jpg

Asi každý z nás si moc dobře uvědomuje, jak je pro náš život důležitá okolní fauna a flóra, jak je důležité, abychom o přírodu pečovali a snažili se jí v maximální možné míře oplácet za všechno to, co nám nabízí. A to je také případ našeho městského lesa! Městský les proto postupně, na základě odborných doporučení a stanovisek, prochází postupnou obnovou a regenerací. V letošním roce tak už byly vytěženy zhruba tři hektary lesního porostu, který vykazoval mýtní stáří, a to v lokalitě ve směru na Milotice (naproti pily). Vytěženo zde bylo okolo 966 m3 dřeva. Tato plocha pak byla znovu zalesněna zhruba 30 tisíci kusy nových sazenic stromků – borovic a dubů. Velkou měrou se na této obnově městského lesa podílelo Myslivecké sdružení Dúbrava, které brigádně vysadilo 4 tisíce kusů stromků.

Obnova zeleně se pak velmi úzce dotýká i ulic našeho města. Nedávno bylo například vysazeno 13 kusů okrasných stromků sakur podél hlavní silnice I/54 na náměstí Míru. Výsadba další zeleně, včetně obnovy městských záhonů, přitom bude v následujících dnech a týdnech dál pokračovat. A zbrusu nové stromořadí by pak mělo ve spolupráci s místními včelaři v budoucnu vyrůst například i za městským hřbitovem, kde by okolní krajinu měla vhodně doplnit jakási „medonosná stezka“. 

Rozpočet města pamatuje na výsadbu zeleně každoročně.

Zpět