07. 04. 2022

Městská policie Vracov bude mít nového strážníka

mp.JPG

Městská policie Vracov bude mít opět plný stav. Novým strážníkem se od června 2022 stane jeden ze čtveřice kandidátů, který nejlépe vyhověl podmínkám městem Vracov vypsaného výběrového řízení. Uchazeč, který uspěl v řádném výběrovém řízení, má přitom s prací na dané pozici velmi bohaté zkušenosti. Jakožto strážník městské policie řádně vykonává službu už více než dvacet let! Úspěšný kandidát, kterého od června budete vídat ve službě, nemá vazby na město Vracov. Společně se svým kolegou bude mít za úkol podílet se na prevenci kriminality, přispívat a dohlížet nad dodržováním zásad veřejného pořádku v ulicích Vracova, ale i jeho katastru a v neposlední řadě rovněž odhalování přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti našeho města.

Novému týmu strážníků přejeme hodně pracovních úspěchů!

Zpět