21. 01. 2022

Rekonstrukce lávky přes Vracovský potok

lavka.jpg

Na první pohled nenápadný, ale pro bezpečnost chodců zcela zásadní! Tak by se dala v kostce shrnout situace okolo projektu rekonstrukce lávky přes Vracovský potok, tedy takzvaný Železňák. Jak už v minulosti několikrát zaznělo, tato lávka poblíž mateřské školy je velmi frekventovaná a po dlouhých letech služby je naprosto nezbytné, aby jí byla věnována pozornost. Přestože bylo původním záměrem vedení města, aby se opravy dočkala už v loňském roce, tedy roce 2021, situace související s pandemií koronaviru a děním na stavebním trhu tomu chtěly jinak. Radě města se na první pokus nepovedlo vybrat firmu, která by opravu lávky na základě vypracované projektové dokumentace provedla. Do vypsaného výběrového řízení se totiž nepřihlásil dostatečný počet firem tak, aby mohlo být objektivně posouzeno, zda je předložená nabídka ekonomicky výhodná.

Rada města proto musela přistoupit k vyhlášení nového kola výběrového řízení, kdy nejnižší nabídku předložila společnost Simost s. r. o., a to cca 1.885 tisíc korun bez DPH. U projektu, jakým je rekonstrukce lávky přes Vracovský potok by se tato částka sice mohla na první pohled zdát poměrně nákladná, nicméně je důležité si uvědomit, že půjde o vybudování zcela nového prvku se specifickou mostovkou, opravou nosných pilířů či zasazením do okolního terénu. To vše navíc musí s ohledem na dennodenní pohyb chodců splňovat nejvyšší bezpečnostní požadavky. Nově vypsané výběrové řízení tedy již bylo úspěšné, nicméně celá věc se tímto značně protáhla a samotná realizace projektu se proto navzdory původním plánům uskuteční až v letošním roce. V současné době je situace taková, že firma Simost s. r. o. si už převzala staveniště a realizace projektu je tak plně v její režii. Termín dokončení prací je stanoven na konec letních prázdnin. V době samotné realizace bude v tomto místě jistě nezbytné dbát zvýšené opatrnosti.

Děkujeme vám za shovívavost a odměnou nám všem pak bude zase o něco hezčí a bezpečnější část našeho města.

Zpět