06. 01. 2022

Poplatek za komunální odpad se zvýšil o několik korun měsíčně

popelnice.jpg

Od letošního roku se v našem městě navýšil poplatek za svoz komunálního odpadu. Konkrétně jde o částku 12,50 Kč za osobu/měsíc. Nově tak budou obyvatelé Vracova platit roční poplatek ve výši 600 korun na osobu a rok místo stávajících 450 Kč. Obecně se dá říci, že jakékoliv zdražování je velmi nepopulární, byť jde v daném případě o měsíční navýšení v řádech jen několika málo korun. Bohužel, situace na trhu s odpady a jejich zpracování a ukládání je globálně dlouhodobě neuspokojivá, což se logicky promítá i do společnosti Ekor s. r. o., která pro naše město svoz komunálního odpadu zajišťuje. Zastupitelé města se tímto palčivým problémem dost intenzivně zabývali a diskutovali jej. Navýšení ceny se však ukázalo jako nevyhnutelný krok k udržení stávajícího standardu.

Nutné je v této souvislosti zmínit, že poplatky vybrané od občanů za svoz komunálního odpadu ani zdaleka nepokryjí celkové náklady spojené s jeho dalším nakládáním a likvidací. Značnou sumu tak musí město Vracov rok co rok ze svého rozpočtu doplácet! Jen pro představu, za rok 2020 to byla částka přesahující 1,5 milionu korun, za rok 2021 dokonce přes 2,3 milionu korun (viz tabulka níže).

Důležitý je také fakt, že za navýšením poplatku za svoz komunálního odpadu stojí i nezodpovědnost a lhostejnost některých občanů vůči těm druhým, zodpovědným. Ne zřídka se totiž najdou případy, kdy lidé doslova zbourají celý starý rodinný dům (nebo jeho podstatnou část) a místo toho, aby tento velkoobjemový odpad odvezli přímo na zpoplatněnou skládku do Těmic, tak jej postupně a systematicky vozí na místní sběrný dvůr. Ano, postupnou likvidací se tak stavební sutě sice zbaví zcela zdarma a bezstarostně, ale už si bohužel neuvědomují, že v konečném důsledku jsou pak biti úplně všichni. Za vývoz odpadů ze sběrného dvora na skládku pak totiž platíme my všichni občané města, sběrný dvůr je totiž nás všech. A o zakládání černých skládek na území města, což se v poslední době stalo opět velkým hitem, pak ani nemluvě. I jejich likvidace stojí nemalé prostředky. Je tak na každém, jak se v tomto směru popasuje se svým svědomím.  Toto jsou všechno jistě skutečnosti, které se chtě nechtě musí do výše poplatků promítnout.

Důležité je v dané věci ale také podotknout, že poplatek za svoz komunálního odpadu se, na rozdíl od jiných měst a obcí v okolí, ve Vracově neměnil dlouhých 13 let, tedy od roku 2009 (viz tabulka níže). Stále přitom zůstává v platnosti, že i po aktuálním navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu jsou od plateb ZCELA OSVOBOZENY některé skupiny osob jako např. děti do tří let věku.

Tabulka vývoje poplatků za svoz komunálního odpadu ve Vracově:

Sazba poplatku v Kč S účinností
260 od 1. 1. 2002
320 od 1. 1. 2005
350 od 1. 1. 2006
390 od 1. 1. 2007
420 od 1. 1. 2008
450 od 1. 1. 2009
600 od 1. 1. 2022

Odpadové hospodářství města Vracov za období 2019 – 2021:

Rok Vybrané poplatky Náklady Rozdíl (doplatek města v Kč)
2019 2 539 060 3 234 123 695 063
2020 2 222 100 3 802 100 1 580 000
2021 2 362 331 4 695 277 2 332 946

Sazby poplatků v některých vybraných okolních městech a obcích:

obec Kč za osobu a rok
Vacenovice 720
Milotice 800
Dubňany 610
Ratíškovice 580
Strážnice 540
Vlkoš 600

Platbu ve výši 600 Kč/osoba a rok za svoz komunálního odpadu na rok 2022 můžete provést na účet města Vracova č: 19-0001427671/0100. Jako variabilní číslo uveďte č. p. domu.

Na stejný účet pak můžete uhradit i poplatek za psa, který činí 250 Kč/rok.

Oba tyto poplatky jsou splatné do 30. 9. 2022.

Poplatky rovněž můžete uhradit hotově, a to v účtárně MěÚ Vracov v pondělí a ve středu od 7.00 do 15.30 hod., ve čtvrtek od 7.00 do 17.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hodin.

Zpět