19. 11. 2021

Oprava ulic Okružní a Nádražní

okruzni.jpg

Ulice Okružní patří nejen k nejdelším ulicím našeho města, ale v rámci Vracova také k tzv. páteřním. A právě frekvence dopravy se tak nutně musí časem na stavu této komunikace podepsat. K tomu je navíc ještě nutné připočíst i nejrůznější zásahy do vozovky, a to například z důvodu dodatečného uložení inženýrských sítí k nově budovaným nebo rekonstruovaným domům.

Všechno to jsou faktory, které stav komunikace výrazně ovlivňují. V uplynulých několika týdnech se proto ulice Okruží ale i navazující ulice Nádražní dočkaly výraznější opravy. Tu z drtivé většiny v rámci svých technických možností zajišťovali pracovníci Veřejně prospěšných služeb města, ale na opravě se podílela i společnost Vodovody a kanalizace.

Došlo tak například na odfrézování stávajícího porušeného povrchu a opravu míst okolo kanalizačních poklopů s následným zaasfaltováním. Nově zaasfaltovány byly i překopy vozovky, které byly do té doby zapraveny například pomocí předláždění. Asfaltovou zálivkou pak byly zapraveny také nejrůznější spáry a praskliny. 

Na opravy komunikací byla pro letošní rok vyčleněna v rozpočtu města suma čtvrt milionu korun. Záměrem bylo největší díl z této částky investovat do oprav právě jedné konkrétní komunikace místo toho, aby se dělaly jen drobné opravy a úpravy sice na více místech, které by ale v konečném důsledku prakticky nic neřešily. V našem městě je ještě mnoho dalších ulic, které si už hlasitě říkají o opravu, a snad se tedy i v příštím roce z tohoto seznamu podaří opět nějaká ta komunikace ukrojit.

Zpět