06. 10. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021 ve městě Vracov

volebni-urna.jpg

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:

v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve volebním okrsku č. 1

je místnost v budově Městského kulturního klubu Vracov, náměstí Míru čp. 57 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Baráky, Bzenecká, Cihelná, Hlinická, J. Husa, Jezerní, Jiráskova, K Rašelině, Komenského, Mlýnská, Na Rybníčku, Nádražní, náměstí Míru, Polní, Potoční, Průmyslová, Radniční, Sokolská, Stará, Vlkošská, Zahradská a Záhumenská.

ve volebním okrsku č. 2

je místnost v budově Domu s pečovatelskou službou Vracov, ul. Luční čp. 1590 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Borová, Dlouhá, Dolní řádky, Drahy, Ernestovská, Hodonínská, Horní řádky, Hrnčířská, Kollárova, Krátká, Lomená, Luční, Nová, Olšíčská, Okružní, Příční, Skoronská, Spojovací, Úzká, V Koutě, Vodní.

ve volebním  okrsku č. 3

je místnost v provozovně Veřejně prospěšné služby Vracov, ul. Vypálená čp. 622 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

A. Petržely, B. Němcové, Dubová, Kučovanská, Lesní, Lidická, Lipinská, Osmecká, P. Bezruče, Písečná, Planá, Řadová, Soboňská, Soboňské rybníky, Sportovní, Starce, Strážnická, Tyršova, Vacenovská a Vypálená.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Pokud volič využije voličského průkazu, je oprávněn hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Podrobné informace o způsobu hlasování jsou přiloženy k sadě hlasovacích lístků.

Zpět