09. 09. 2021

Opravy polních cest

oprava_pol_cest.jpg

Naše město je odnepaměti spojeno se zemědělstvím a pěstováním vinné révy. A s tím souvisí i množství přístupových polních cest právě k těmto polnostem či vinohradům, které jsou v katastru Vracova. V naprosté většině případů jde přitom o komunikace s nezpevněným povrchem, které tak hojně podléhají nejen působení povětrnostních vlivů, ale podepisuje se na nich i každodenní provoz. Nedávno tak byly vytipovány nejproblematičtější úseky a ty byly postupně prostřednictvím Veřejně prospěšných služeb a jejich možností upraveny. Asi nejzásadnější proměnou prošla část cesty od ulice Polní směrem k lokalitě Křivolán, kde byl k opravě části povrchu použit živičný materiál odfrézovaný z ulic Skoronská a Jezerní, kde se v současné době rekonstruují chodníky. Opravami ale neprošly jen vytipované úseky polních cest, provizorně byla například vyspravena také přístupová komunikace do sklepní lokality v Cihelce. Tady šlo o betonovou vysprávku popraskaných a vydrolených panelů. V rámci možností se pak pracovníci Veřejně prospěšných služeb snaží také o sečení trávy na těchto polních cestách. Důležité je ovšem říct, že ne vždy jde o cesty v majetku města a pomoc s údržbou od samotných vinohradníků či majitelů polí tak rozhodně pomůže k tomu, aby tyto cesty byly dlouhodobě v dobré kondici. Zároveň to ovšem neznamená vyvážet na tyto cesty stavební suť či jiný nepořádek, který patří spíše na skládku!

Zpět