06. 08. 2021

Oprava chodníků v ulicích Jezerní a Skoronská

1628235468062.jpg
V plném proudu je avizovaná rekonstrukce chodníků v ulicích Jezerní a Skoronská. V našem městě jde o jedny z posledních chodníků, které prozatím opraveny nebyly. Zub času se na nich přitom už notně podepsal a kompletní rekonstrukci si tak rozhodně zaslouží. Samotná oprava je rozdělena do čtyř úseků, na kterých dělníci postupně pracují. Prvním krokem je rozebírání stávajících dlaždic a chodníkových panelů a odkopání původních podkladních vrstev. Dalším je pak příprava nového podkladu, osázení chodníkových obrub a následné nové zadláždění zámkovou dlažbou. Součástí prací je také uložení HDPE chráničky pro následné vedení optického kabelu. Celkem bude takto v ulicích Jezerní a Skoronská zrekonstruován přibližně jeden kilometr chodníků.

Dle rozpočtu projektanta byla cena této akce stanovena na cca 6.900.000 Kč. Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby se však podařilo cenu výrazně snížit, kdy nejnižší cenovou nabídku předložila firma Dopravní stavby silnic s. r. o., a to zhruba 4.243.000 Kč. Tato částka se však v konečné fázi může z důvodu více či méně prací ještě změnit. Kompletní rekonstrukce chodníků v ulicích Jezerní a Skoronská by měla být hotová do 30. září letošního roku.

Zpět