05. 05. 2021

Ulička „za Koloniálem“ se dočká úprav

DSC_1002.JPG

Stávající příjezdová cesta k trojici rodinných domů v ulici Drahy za prodejnou potravin (bývalým Koloniálem) se dočká výrazné proměny. Rada města Vracova vzala na svém zasedání na vědomí žádost Veřejně prospěšných služeb Vracov a souhlasila s úpravou této uličky. Přírodní povrch, který se zde z velké části nachází, komplikuje hlavně při nepříznivém počasí příjezd nejen k jednotlivým domům, ale také obslužným vozidlům při manipulaci s kontejnery na komunální odpad, které se zde rovněž nachází. Nově tak bude v uličce upraveno podloží a položeno sedm kusů betonových panelů, díky čemuž dojde k úpravě povrchu stávající komunikace a jejímu prodloužení o cca 14 běžných metrů. K opravě komunikace budou využity panely o rozměru 3x2 metry z bývalé skládky zeleného odpadu v lokalitě Olšíčka. Potěšující zprávou je, že na úpravách uličky se chtějí aktivně podílet i majitelé dotčených domů.

Další zvelebení se pak týká lokality vinných sklepů v Cihelce. Na již dříve upravený opěrný svah položili pracovníci Veřejně prospěšných služeb města netkanou fólii se sisalovou rohoží, a poté ve spolupráci se zahradním architektem Alešem Gasnárekm vysázeli sazenice skalníku. Díky tomu bude tato část lokality působit nejen estetičtěji, ale především dojde ke zpevnění svahu a prakticky bude bezúdržbový. Celkem zde bylo položeno asi 200 m2 čtverečních netkané textilie a vysázeno na 350 sazenic skalníku. Město by chtělo v rámci možností i v budoucnu ve zvelebování dané lokality pokračovat.

Na závěr se ještě na okamžik zastavme u našich muzeí. Muzea byla sice v minulosti zrekonstruována, u jednoho z nich ale bylo nyní nutné provést sice drobné, avšak nezbytné stavení práce. Zdivo vinného sklepa, který je součástí právě jednoho z muzeí, totiž začalo vlhnout. Po celé délce klenby tak musela být odkopána zemina a odbornou firmou zdivo sanováno a odizolováno. V případě, že jste ještě neměli možnost si naše muzea prohlédnout, nebo jste se tam z jakéhokoliv důvodu dlouho nedostali, tak pro vás mám pozvánku k interaktivní prohlídce prostřednictvím 360°panoramatické kamery. Podrobnosti najdete na webu kultura.mestovracov.cz.


 

Zpět