10. 02. 2021

Budování odborných učeben v MZŠ Vracov jde podle plánu

vou_mzs_vracov.jpg

Stavební práce na rozšíření MZŠ Vracov o další odborné učebny odpovídají stanovenému harmonogramu! Aktuálně je tak v rámci projektu „Stavební úpravy + nástavba části MZŠ Vracov“ dokončeno zastřešení nástavby budovy, dodělávají se tepelné izolace a parozábrany, osazeny jsou radiátory. Zároveň dělníci pracují také na hrubých instalacích a následovat budou práce na vnitřních omítkách. V rámci podkrovní nástavby vzniknou hned tři nové odborné učebny s kabinety a hygienickým zázemím. Jde o učebnu fyziky, chemie a biologie a počítačovou učebnu. Všechny s kapacitou třiceti žáků. Podkrovní nástavba koresponduje s původním tvarem střech, dochází pouze ke zvýšení podezdívky a šikmých střech o zhruba 1,5 metru. Dvorní sociální zázemí se schodištěm a výtahová šachta pak budou navýšeny asi o 4,5 metru. Nová nástavba bude barevně shodná se stávajícím objektem. Díky realizaci projektu, který odstartoval loni v červenci a hotový by měl být letos v létě, dojde ke zlepšení výukových podmínek žáků.  

Zpět